Ulrika Hamberg är Trafikverkets projektledare för tunnelarbetena på Lovön, en av platserna där den nya motorvägen Förbifart Stockholm just nu byggs. Arbetet har i dag avslöjat stora arbetsmiljöproblem på miljardbygget som genomförs av entreprenören Lovön Samverkan AB, bland annat inom sprängsäkerheten – något som framkommit i rapporter från Arbetsmiljöverket. Ulrika Hamberg bekräftar Arbetsmiljöverkets bild.

– Vi är väldigt besvikna på vår entreprenör och också oroade, säger hon.

Förbifart Stockholm

Livsfarlig arbetsmiljö vid Förbifartens tunnelbygge

Arbetsmiljö

Enligt Ulrika Hamberg har Trafikverket inte några egentliga påtryckningsmedel när Lovön Samverkan missköter arbetsmiljöarbetet.

– Det är svårt för oss som beställare. Vi kan inte gå in och göra arbetet åt dem utan vi måste försöka få dem att själva ta itu med det.

Har ni några vitesmöjligheter att ta till om de inte sköter arbetsmiljöarbetet?

– Nej, tyvärr är det så att vi inte har några viten i kontrakten. Så har Trafikverket valt att jobba i de här kontrakten vi har på Lovön.

Ulrika Hamberg uppger att företaget tidigare har haft personal som jobbat med arbetsmiljön men den sista tiden har de stått helt utan sådana resurser.

Nu har Trafikverket själva tillsatt en person som ska hjälpa Lovön Samverkan med arbetsmiljön. Enligt Ulrika Hamberg har också Trafikverkets egna byggledare bidragit till att stoppa arbeten i vissa fall.

– Men de kan ju inte vara ute och bevaka hela tiden. Vi pratar också en hel del med Arbetsmiljöverket och uttrycker vår oro. De har ju möjlighet att gå in och stoppa arbeten och också göra sanktioner mot företaget.

Vi ser att det finns risker för allvarliga olyckor. Det här är en jättestor oro hos mig som projektledare.

Ulrika Hamberg, Trafikverket

I Arbetsmiljöverkets incidentrapport lyfts allvarliga farhågor om att man inte säkrar berget med betong efter sprängningarna. Hur ser du på risken för allvarliga olyckor i tunneln?

– Vi ser att det finns risker för allvarliga olyckor. Det här är en jättestor oro hos mig som projektledare.

Måste ni inte stoppa arbetet om ni ser en risk för dödsolyckor eller allvarliga olyckor?

– Vi har små möjligheter att med stöd i kontraktet gå in och stoppa dem. Men däremot kan jag stoppa mina egna medarbetare. Och om mina medarbetare inte går ner i tunneln, då kan inte entreprenören driva vidare arbetet. Men sen är det ju så att de ibland ändå driver arbetet vidare.

Sex dog vid Citybanan – nu varnar facken för Västlänken

Nyheter

Enligt Ulrika Hamberg har Lovön samverkan nu börjat med så kallade skrotningsliggare. Skrotning är när man tar bort lösa block efter en sprängning, I liggaren ska det antecknas om och när sådan skrotning gjorts. Det har gjort att Trafikverkets geologer kan gå ner och genomföra geologiska kartläggningar.

– Det är viktigt även för Lovön Samverkans personal. De ska inte heller vara där nere om det inte är ordentligt skrotat.

Är det säkert för de som är nere i tunneln i dag?

– Det är ju de själva som skrotar. Jag förutsätter att de har en sån koll att de vet vart de ska gå eller inte. Men där har jag också bett Arbetsmiljöverket att titta noga.

Man klev in på den svenska marknaden utan att ha någon vidare koll på hur det ser ut och hur det går till.

Ulrika Hamberg, Trafikverket

Handlar arbetsmiljöbristerna på Lovön Samverkan om okunskap eller medveten ekonomisk vinning?

– Det kan man bara spekulera i. Man har haft väldigt svårt att rekrytera folk, det är ju ett skäl. Man klev in på den svenska marknaden utan att ha någon vidare koll på hur det ser ut och hur det går till.

Hade det varit enklare för er med vitesmöjligheter i kontrakten?

– Ja, det hade möjligtvis varit ett påtryckningsmedel, det brukar ju funka.

Mats Pettersson är projektchef hos entreprenören Lovön Samverkan. Han håller inte med om kritiken från Arbetsmiljöverket.

– Jag kan generellt säga att vi arbetar väldigt tätt med Arbetsmiljöverket och vi lyssnar väldigt mycket på dem och jag tror att de lyssnar väldigt mycket på oss.

Mats Pettersson vill inte uttala sig om händelsen då en arbetsmiljöinspektör skadade örat vid en sprängning. Men han menar att sprängningarna som sker på Lovön är säkra.

– I och med att jag inte var där när det hände så kan jag inte uttala mig i det specifika fallet, men generellt sett jobbar vi hårt med säkerhetsarbetet och det vet både vi och Arbetsmiljöverket.

Trafikverket uttrycker att de är besvikna på er när det gäller arbetsmiljöarbetet. Hur ser du på det?

– Vem har du talat med då?

Ulrika Hamberg på Trafikverket som sitter ute på Lovön. Är det något du vill svara på?

– Nej, jag tar det med Ulrika själv.

Både Arbetsmiljöverket och Trafikverket har uttryckt oro över sprängningarna. Är det säkert att jobba nere i tunneln?

– Absolut.