I somras invigdes Citybanan, sex kilometer pendeltågstunnel under Stockholm. Sex personer miste sina liv i olyckor i anslutning till bygget.

– Det är väldigt olyckligt. Ingen ska behöva dö en vanlig dag på jobbet, sa Lars Holmström, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland i samband med invigningen.

Facket kritiserade bland annat upphandlingarna, man menade att lägsta pris hade fått gå före säkerhet.

Nu är Trafikverket i startgroparna inför Västlänken, ett liknande projekt i Göteborg. En åtta kilometer lång tågförbindelse ska byggas huvudsakligen under jord, med start i år. Från fackligt håll vädras oro. Byggnads, Seko, Målarna, Elektrikerna, Transport och LO-regionen i Västsverige har bildat en gemensam grupp för påverkan, i Västlänken och andra stora infrastrukturprojekt.

– Vi är bekymrade, ur arbetsmiljösynpunkt och arbetsrättsligt. Så vi tänker ta en riktig diskussion med Trafikverket för att få komma in på projekten och se hur det ser ut, säger Tomas Emanuelsson, ordförande för Byggnads Väst.

En redan upphandlad del av Västlänken, Haga station, ska byggas rakt utanför Byggnads lokala kontor. Tomas Emanuelsson säger att det turkisk-italiensk-norska konsortium som fått uppdraget hade ett pris som låg en miljard, eller nästan en tredjedel, under det näst billigaste alternativet. Den fackliga oron vaknade när man började fråga sig var de pengarna kan sparas in.

– Vi är oroliga för att man gör det på säkerheten och standard för personalen.

Framöver vill facken vara med och påverka upphandlingarna. Enligt Tomas Emanuelsson har det inte förekommit någon sådan dialog med Trafikverket hittills.

Vidare vill fackförbunden vara närvarande på byggena med särskilda fackliga observatörer. Facken har nu bjudit in Trafikverket till ett första möte för att diskutera formerna för detta.

Åsa Markström är tillförordnad inköpsdirektör på Trafikverket. Hon är inte direkt involverad i Västlänken men hänvisar till att man håller på att starta ett pilotprojekt tillsammans med Byggnads och Seko i södra Sverige. Det ska gå ut på att involvera fackliga representanter mer.

– Jag tror att det är lite det man efterlyser i Västlänken. Och det är mycket möjligt att vi ska titta på om man kanske även kan ha det i Västlänken, säger hon.

Hon säger att Trafikverket också ser behovet av samarbete med såväl fack som branschorganisationer och andra myndigheter. Hon nämner startmöten som hålls när en leverantör kontrakterats.

– Det är en typisk del där man skulle kunna ha med fackliga representanter.

Åsa Markström uppger också att Trafikverket generellt har utökat arbetet med uppföljning av entreprenader.