Under måndagsmorgonen presenterade regeringen vårbudgeten med de ändringar man vill göra av budgeten för i år.

Samtidigt lade regeringen fram den ekonomiska vårpropositionen. I den görs en bedömning av det ekonomiska läget och regeringen pekar ut riktlinjer för politiken.

Reaktionerna från arbetsmarknadens parter och oppositionspartier lät inte vänta på sig.

– För lite fokus på Sveriges konkurrenskraft. Det är rubriken för regeringens vårbudget 2018, säger Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström.

Vårbudget 2018

Regeringen räknar med att nå målet på 20 000 extratjänster

Politik

Arbetsgivarorganisationen vill se reformer som gör att företag som producerar avancerade tjänster stannar i Sverige.

Därtill vill Almega se rut-avdrag för fler tjänster, enklare regler för kompetensinvandring och en blocköverskridande skattereform som leder till sänkta marginalskatter.

TCO:s ordförande Eva Nordmark lyfter i en kommentar fram vad hon vill se mer av:

– Det vi saknar i den ekonomiska vårpropositionen är framför allt en antydan om hur regeringen vill säkra den långsiktiga kompetensutvecklingen. Hur ska människor mitt i arbetslivet kunna vidareutbilda sig.

Samtidigt välkomnar Eva Nordmark flera förslag i vårbudgeten, som hon menar innehåller reformer som gör det bättre för TCO:s medlemmar.

Här nämns bland annat ökade resurser till tullen och polisen, pengar till kommunerna för att jobba med nyanlända och pengar för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson sammanfattar på Aftonbladet debatt sin syn på regeringens vårbudget: ”för lite och för sent”. Hon skriver att regeringen har ”prioriterat bidrag och subventioner högre än polis och sjukvård”.

Emil Källström, som är ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet, tycker att regeringen ”präglas av en passivitet inför framtidens utmaningar”.

– Det som krävs är några större reformer som gör att Sverige kan stå starkt framåt när lågkonjunkturen kommer. Framförallt inom tre områden: jobben, bostäder och skatter. Det är nu uppenbart att det inte kommer hända med denna regering, säger han i en kommentar.

Fackförbundet Kommunal välkomnar att regeringen i vårbudgeten lägger 350 miljoner på ny teknik i äldreomsorgen. Målet är ökad trygghet för de äldre och att frigöra tid för personalen.

Ett exempel som regeringen nämner är mobila trygghetslarm för äldre, som kan göra att personer med begynnande demens kan vistas utomhus men larma om de känner sig otrygga.

Vårbudget 2018

Nya satsningar på 2,6 miljarder för 2018 i vårbudgeten

Politik

”Vi har länge efterlyst bättre tekniska hjälpmedel till omsorgen. Glädjande att regeringen lyssnat och satsar 350 miljoner på området”, skriver Kommunal på Twitter.

Även IF Metalls ordförande Marie Nilsson är glad över satsningarna på vård och omsorg.

Hon kommenterar också tillskottet på 25 miljoner kronor för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.

– Nästan sex av tio unga kvinnor och över en tredjedel av alla kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser det senaste året, visar en medlemsundersökning IF Metall gjorde under hösten. Det är oacceptabelt. Regeringens satsningar gör att arbetstagarna får ett bättre stöd i att motverka och förebygga sexuella trakasserier, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon tycker dock att satsningarna på utbildning och kompetensutveckling är för små.

– Här hade vi hoppats på mer än de 110 miljoner till vuxenutbildning som regeringen aviserar. Vi vill se ett nationellt system för livslångt lärande i arbetet, för att stärka kompetensutveckling och omställningsstöd.