Regeringen satsar ytterligare 200 miljoner kronor på vården i år jämfört med vad som tidigare presenterats i den så kallade vårändringsbudgeten.

Pengarna ska landstingen använda för att behålla och anställa personal med bristkompetenser.

I förra veckan presenterade regeringen även en vårdsatsning på 400 miljoner kronor, som bland annat ska användas till kortare köer. Det kan till exempel handla om mobila vårdteam för att äldre ska slippa söka hjälp på överfyllda akutmottagningar.

Nytt när vårändringsbudgeten presenterades i dag var även att regeringen satsar 350 miljoner kronor för att öka kvalitén och tillgängligheten i äldreomsorgen, bland annat genom investeringar i välfärdsteknik.

I årets ändringsbudget för 2018 gör regeringen nya satsningar på sammanlagt 2,6 miljarder kronor.

Vårbudget 2018

Sista vårbudgeten: Dessa jobbfrågor har S hunnit driva

Politik

Satsningar görs bland annat också på sommarjobb för unga, på ny utrustning till polisen och stöd till produktion av biogas.

En vårändringsbudget ska normalt bara innehålla tillfälliga förändringar på grund av händelser som inte varit kända tidigare. Ofta handlar det om kostnader som ser ut att bli större än när budgeten klubbades på hösten.

Så är det med kommunernas flyktingmottagning som staten ska betala.

När kommunernas ansökningar för ersättningar för 2015-2017 nu kommit in har det visat sig att kostnaderna är 4,9 miljarder kronor högre än regeringens prognos i höstas. De pengarna föreslås kommunerna nu få i vårändringsbudgeten.

Sådana ökade utgifter räknar dock inte regeringen in som nya satsningar i vårändringsbudgeten.

Arbetslösheten bedöms landa på 6,2 procent i år. Nästa år räknar regeringen med en arbetslöshet på 6,2 procent.

Under 2020 räknar regeringen med att arbetslöshet sjunker till 6,1 procent. Inte heller det är några större förändringar jämfört med tidigare prognos.

Under 2017 låg arbetslösheten på 6,7 procent.

Peter Wallberg/TT