Arbetslöshetssiffrorna pekar åt rätt håll. Nya siffror från SCB visar att sysselsättningen ökar snabbare än befolkningen i stort.

Arbetslösheten är rekordlåg bland inrikes födda, samtidigt som fler utrikes födda kommer i arbete.

Men bland personer med funktionsnedsättning är det fortsatt svårt att få jobb. Det visar Arbetets djupdykning i arbetslöshetsstatistiken.

Här märks inte den urstarka arbetsmarknaden.

En av dem som mött en tuff arbetsmarknad är synskadade Abudelkhlegh Hasanpour. I två år gick han arbetslös innan han fick jobb hos en låneförmedlare. Då hade han skickat hundratals jobbansökningar utan att bli kallad till en enda intervju.

När han efter en jobbmässa fick chansen att komma till en anställningsintervju på det företag han nu jobbar tog han med sig alla hjälpmedel han har tillgång till – för att kunna visa att han kan utföra jobbet precis lika väl som alla andra.

Och även om det förmodligen var det smartaste beslut Abudelkhlegh Hasanpour kunde fatta kan man verkligen tycka att det är beklagligt att han inte kan vara säker på att en arbetsgivare kommer att ha tilltro till hans arbetskapacitet.

Förklaringarna till varför personer med funktionsnedsättning inte kommer i arbete är flera. Arbetsgivares motvilja att anställa lyfts som ett skäl av Mikael Klein på Funktionsrätt Sverige.

Han pekar även på att matchningen inte fungerar och att många hamnar i en inlåsningssituation i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

På debattplats resonerar organisationen Lika Unika om att det är dags att skrota begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”.

Den benämningen ger funktionsnedsatta personer rätt till stöd från Arbetsförmedlingen.

Men som Lika Unika lyfter blir det också en börda eftersom funktionsnedsättningen kopplas samman med något som sätter ned arbetsförmågan. De vill se ett skifte där man lägger större vikt vid den diskriminering som stänger ute funktionsnedsatta från arbetsmarknaden.

En sak står också väldigt klar. Mer måste ske för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

För som Abudelkhlegh Hasanpour säger: ”Jag tror tyvärr att det är väldigt stor skillnad mellan seende personer och synskadade personer i hur man bemöts när man söker ett arbete. Ingen arbetsgivare vill träffa en synskadad person.”