Det har, inför en presskonferens i dag, spekulerats om att Hamnarbetarförbundet ska gå samman med Transport – vilket välkomnats av LO-förbundet.

På presskonferensen meddelade just Hamnarbetarförbundet att deras ledning faktiskt ställer sig bakom att underteckna en avsiktsförklaring om ett samgående.

– Men det förutsätter att vi kan behålla det som gör Hamnarbetarförbundet unikt, säger förbundsstyrelseledamoten Erik Helgeson.

Hamnarbetarförbundet tillämpar en direktdemokrati som hittills har fått Transport att värja sig mot att ens förhandla gemensamt, med motiveringen att beslut då skulle behöva tas via medlemsomröstningar.

Men denna struktur vill alltså ändå Hamnarbetarförbundet nu ta med in i Transport vid ett eventuellt samgående.

Hamnkonflikten

Hamnkonflikten: Det vi sett i dag är bara en viljeyttring

Arbetsrätt

Erik Helgeson säger att man vill fortsätta med beslutande medlemsomröstningar och att man inte kommer gå in i Transports befintliga ombudsmannastruktur.

– Ett framtida sammangående måste bygga på en kompromiss. Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, säger han.

Beskedet kommer efter att LO, Transport och Hamnarbetarförbundet under vintern har haft samtal med målet att lösa den infekterade situationen i Sveriges hamnar.

Problematiken bottnar i att Transport har kollektivavtal medan Hamnarbetarförbundet står utan avtal – och därmed inte är bundna av fredsplikt.

Hamnarbetarförbundet har i den rollen tagit till stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal med Transport. Situationen har lett fram till att regeringen nu utreder konflikträtten.

På presskonferensen framgår att LO och Hamnarbetarförbundet fortfarande har mycket att klara ut om ett samgående verkligen ska kunna bli av.

Striden om strejkrätten

Strejkrätt under lupp även om hamn­konflikten löser sig

Arbetsrätt

Erik Helgeson säger att Hamnarbetarförbundet är berett att till att börja med teckna likalydande avtal som Transport, på ett sätt som gör dem till en jämbördig förhandlingspart.

Men han uppger att LO:s senaste besked var att de väntar sig att Hamnarbetarförbundet ska börja med att teckna hängavtal i stället, vilket inte gör dem jämnstarka med Transport.

Hamnarbetarförbundet uppger också att LO väntar sig att de ska gå in i Transports avdelningar utan att organisationen där ändras. En sådan lösning avvisas alltså av Hamnarbetarförbundet.

LO meddelar ändå i ett pressmeddelande att man välkomnar Hamnarbetarförbundets besked, om att man är beredd att diskutera ett samgående.

– Vi är beredda att skjuta till alla resurser som krävs när det gäller till exempel juridisk hjälp att få alla dokument på plats. Det viktigaste är att vi så snart som möjligt får arbetsro i hamnarna. Det är bra för både Transports och Hamnarbetarförbundets medlemmar. Och inte minst för svensk arbetsmarknad, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Transport skriver däremot i en kommentar på Facebook att de tolkar Hamnarbetarförbundets besked som att de säger nej till LO:s förslag.

Transport konstaterar vidare att de inte kan acceptera Hamnarbetarförbundets eget förslag i dess nuvarande form.

De skriver emellertid också: ”Vi vill absolut inte stänga några dörrar utan är naturligtvis öppna för fortsatta diskussioner”.

På presskonferensen lyftes även frågan om den policy som Sveriges Hamnar kräver att deras medlemmar, arbetsgivare i hamnar runt om i landet, ska tillämpa från kommande månadsskifte.

Den innebär i praktiken att hamnarbetsgivare drar tillbaka bland annat tidigare erkännanden av valda skyddsombud från Hamnarbetarförbundet.

– Vi blir utestängda från skyddskommittéer och andra samarbetsformer runt arbetsmiljön, säger Erik Helgeson.

Dessutom dras facklig tid och tillgång till fackliga lokaler in.

Hamnarbetarförbundet uppfattar detta som en provokation, möjligen avsedd att skapa konflikt i samband med regeringens utredning om konflikträtten.

– I dagsläget tänker vi inte vidta några stridsåtgärder, säger dock Erik Helgeson.

Han är mycket kritisk mot att arbetsgivaren tar till åtgärder som slår mot nuvarande skyddsorganisationer.

– Skyddsarbete handlar om förtroende och det handlar om människoliv, säger han och beskriver agerandet som extremt riskfyllt.

Arbetet har mot bakgrund av den pågående utredningen om konflikträtten sökt Ylva Johansson för kommentar till Hamnarbetarförbundets besked. Hon avstår dock från att kommentera.