Betyder dagens besked från Hamnarbetarförbundet att de går samman med Transport?
– Nej, möjligen har man rört sig ett litet steg närmare en sådan lösning. Men det är tydligt att det finns mycket att klara ut för att de ska bli överens. I grunden kvarstår konflikten mellan de båda förbundens kulturer.

Vad är de svåraste stötestenarna?
– Hamnarbetarförbundet är medlemsstyrt på ett sätt som inte passar i Transport. Dessutom vill Transport fortfarande att Hamnarbetarförbundet börjar med att skriva under ett hängavtal. Det har Hamnarbetarförbundet motsatt sig hela tiden eftersom det inte skulle ge dem samma inflytande som Transport har.

Hamnkonflikten

Hamnarbetar­förbundet öppnar för samgående med Transport

Arbetsrätt

Hur ska man då tolka de signaler som kommit i dag?
– Sannolikt handlar det om att båda parter är måna om att visa upp en god vilja att lösa situationen när regeringen nu utreder konflikträtten. Att den nuvarande konflikträtten ifrågasätts oroar båda förbunden.

Direkt efter presskonferensen kom krav på att lägga ned konflikträttsutredningen. Betyder dagens besked att det nu kan bli så?
– Det tror jag inte. Det vi har sett i dag är bara en viljeyttring. Situationen i hamnen är i nuläget densamma som i morse. Dessutom är det inte självklart att utredningen läggs ned även om konflikten i Göteborgs hamn löser sig. Utredaren Tommy Larsson uppgav i går för Arbetet att en eventuellt överenskommelse i hamnen ”i sig inte skulle påverka uppdraget”. Men han hänvisade till sin uppdragsgivare, regeringen. Vi har sökt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson men hon vill inte uttala sig i dag på eftermiddagen.