Transport är det fackförbund som har tecknat kollektivavtal för svenska hamnarbetare.

Men i många hamnar bjuder arbetsgivarna även in Hamnarbetarförbundet till förhandlingar, och låter dess representanter arbeta fackligt på arbetstid.

I mars förra året beslutade arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar att medlemsföretagen ska sluta med det.

I den nya policyn betonas att fackföreningar som tecknar kollektivavtal avstår från rätten till stridsåtgärder.

Enligt lag får de då vissa andra rättigheter i utbyte, bland annat rätten till mbl-förhandling inför viktiga beslut och rätten till fackligt arbete på arbetstid.

Hamnkonflikten

Sveriges hamnar får rätt att stoppa betald facklig tid

Arbetsrätt

Dessa rättigheter får medlemsföretagen inte längre ge till fackföreningar utan kollektivavtal, heter det i policyn.

I praktiken är det Hamnarbetarförbundet som avses.

– Medlemsföretagen har haft olika lång tid på sig att införa policyn i praktiken, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar. Men första kvartalet 2018 ska alla ha genomfört den.

De hamnar som fortfarande bjuder in Hamnarbetarförbundet till förhandlingar och låter förbundets representanter jobba fackligt på arbetstid har alltså tiden fram till månadsskiftet på sig att ändra på det.

Kommer ni att kontrollera att alla medlemsföretag följer policyn?
– Det är en intern fråga, men det är klart att vi ska säkerställa att policyn följs, svarar Joakim Ärlund.

Kan hamnar som inte följer policyn drabbas av sanktioner?
– Ja.

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér tror att Sveriges Hamnars strängare linje syftar till att provocera förbundet att ta till stridsåtgärder.

Hamnkonflikten

Hamnarbetarna fick rätt i AD

Arbetsrätt

– I slutet av maj ska regeringens utredning om begränsningar i rätten att ta till stridsåtgärder lämna sina förslag, säger Eskil Rönér. Men det finns inga konflikter att peka på. Så de vill få ut oss i konflikt, för att ge utredaren argument.

Påståendet tillbakavisas av Joakim Ärlund.

– Vi beslutade vår policy innan regeringen hade tillsatt utredningen om konflikträtten, säger Joakim Ärlund. Policyn innebär bara att vi följer lagen. Om Hamnarbetarförbundet anser att det är provocerande att man följer lagen, så säger det mer om dem än om oss.

Hamnarbetarförbundet har kallat till presskonferens i morgon, onsdag, för att ge sitt ”svar på Sveriges Hamnars utestängningsstrategi” och en samlad bild av vilka följder arbetsgivarnas policy kommer att få.

Striden om strejkrätten

Arbetet Förklarar: Strejkrätten

Verktygslådan

– Genom åren har vi byggt upp en samverkan som liknar den mellan kollektivavtalsparter, säger Eskil Rönér. Många arbetsgivare har insett att det är bra att samverka med oss. Det är till exempel svårt att bedriva skyddsarbete om man stänger ute oss där vi organiserar en majoritet av de anställda.

Är det extra känsligt för er att varsla om stridsåtgärder nu när regeringens utredning om konflikträtten är i sitt slutskede?
– Ja, det är den bedömning vi gör, svarar Eskil Röner. Men vi vill skaffa oss en mer detaljerad bild av vad Sveriges Hamnars strategi får för konsekvenser i de olika hamnarna. Vi arbetar för fullt med det, och jag kan inte föregripa vilket besked vi ger på presskonferensen på onsdag.