Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar var skyldiga att förhandla med Hamnarbetarförbundet när facket krävde förhandlingar om kollektivavtal under våren 2017.

Det slog Arbetsdomstolen fast i en dom i dag, men det var en oenig domstol som avgjorde fallet.

Den 4 april 2017 lämnade Hamnarbetarförbundet en förhandlingsframställan till Sveriges Hamnar. Syftet var att teckna kollektivavtal för sina medlemmar.

Efter mejlväxling meddelade Sveriges Hamnar att organisationen inte hade tid att förhandla med förbundet på grund av den pågående avtalsrörelsen. En förhandling kom inte till stånd förrän den 14 juni.

Hamnarbetarförbundet anser att arbetsgivarorganisationen på så sätt stängde ute förbundet från de pågående kollektivavtalsförhandlingarna.

– Vi hoppades på en konstruktiv diskussion kring hur Hamnarbetarförbundet skulle kunna bli en fullvärdig avtalspart eftersom vi organiserar de flesta hamnarbetarna. Vi hade till exempel kunnat tänka oss en trepartslösning eller likalydande parallella avtal, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér i en kommentar till domen.

Facket stämde arbetsgivarorganisationen för brott mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen, MBL, och krävde 200 000 kronor i skadestånd.

Sveriges Hamnar hävdade att de inte var förhandlingsskyldiga enligt mbl, utan att den skyldigheten i första hand gällde arbetsgivaren APM Terminals.

Att förhandlingarna dröjde mer än de tre veckor som är gällande tidsgräns, berodde enligt arbetsgivarorganisationen också på att facket inledningsvis inte angav vad förhandlingsframställan gällde.

Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom att organisationen Sveriges Hamnar hade en skyldighet att förhandla med Hamnarbetarförbundet, enligt MBL.

Eftersom arbetsgivarorganisationer genom kollektivavtal kan bestämma vilka anställningsvillkor som ska tillämpas av berörda arbetsgivare, så har de också en skyldighet att förhandla om att teckna förbundsavtal, enligt domstolen.

Tre av domstolens sju ledamöter har dock en annan uppfattning.

De anser att förhandlingsskyldigheten som anges i paragraf 10 i MBL inte gäller förhandlingar om att teckna rikstäckande kollektivavtal mellan en central facklig organisation och en arbetsgivarorganisation.

Skyldigheten gäller lokala förhållanden där det i första hand är det lokala facket och arbetsgivaren som ska förhandla, skriver de i sin skiljaktiga mening till domen.

Även om Sveriges Hamnar inte förhandlat inom angiven tid så har de inte vägrat att förhandla, konstaterar Arbetsdomstolen som därför anger 20 000 kronor som skäligt skadestånd. Parterna får också stå för sina egna rättegångskostnader.

Hamnarbetarförbundet ser ändå domen som en seger.

– Näringslivet har länge försökt sprida bilden av att Hamnarbetarförbundet inte vill ha kollektivavtal. Den här domen visar att det tvärtom är arbetsgivarorganisationen som inte vill komma framåt i frågan, säger Eskil Rönér.

Sveriges Hamnar har dock en annan syn på saken. I en kommentar till domen på sin hemsida skriver organisationen att den visst vill att Hamnarbetarförbundet ska ha kollektivavtal.

Arbetsgivarorganisationen påpekar att den accepterade de tidigare medlarnas förslag på hängavtal till avtalet med Transport, vilket facket avböjde.

Domen är den första i en rad av rättsfall som parterna i hamnkonflikten i Göteborg drivit till Arbetsdomstolen.