Sedan ett knappt år är Peter Annerback tjänstledig för att arbeta fackligt för Hamnarbetarförbundet. Han är avdelningsordförande i containerterminalen som APM Terminals driver i Göteborg.

Tidigare arbetade han fackligt på betald tid. Men förra våren drog APM in den rätten. Redan innan dess hade bolaget gjort löneavdrag för perioder då stridsåtgärder pågått.

Hamnarbetarförbundet stämde APM med krav på ersättning till Peter Annerback.

Kraven gällde utebliven lön samt skadestånd för bland annat föreningsrättskränkning, otillåten stridsåtgärd och avskedande.

Enligt facket innebar företagets agerande gentemot facket att dessa brott begåtts.

Men i dag kom Arbetsdomstolens besked; alla krav avvisas.

Hamnarbetarförbundet har hävdat att rätten att arbeta fackligt på betald tid regleras i ett kollektivavtal från 2006 samt i en överenskommelse från 2012.

Arbetsdomstolen slår dock fast att dokumentet från 2006 inte är något kollektivavtal och att det inte är visat att det finns någon överenskommelsen från 2012 som ger rätt till betald ledighet.

Hamnkonflikten

Hamnarbetarna fick rätt i AD

Arbetsrätt

Domstolen menar att arbetsgivaren har begränsat sina skyldigheter till vad som gäller enligt förtroendemannalagen – och att det är godtagbart. Enligt lagen gäller denna rättighet företrädare för kollektivavtalsbärande fack. Det kollektivavtalsbärande facket i hamnen är Transport.

Joakim Ärlund, vid för Sveriges Hamnar, säger i en kommentar att domen är en seger för Sveriges Hamnar och APM.

Han säger att Hamnarbetarförbundet länge har åtnjutit fackliga förmåner som i lag är förbehållna avtalsbundna fack.

– I kraft av Hamnarbetarförbundets ständiga hot om konflikt har man tvingat hamnar runt om i landet att utge olika fackliga förmåner såsom lön och ledighet för fackligt arbete trots att det enligt lag alltså endast gäller kollektivavtalsfack, hävdar han.

Hamnen i Göteborg är centrum för den situation som lett till att regeringen nu utreder konflikträtten. Samtidigt som den stora frågan utreds når delar av konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM efter hand Arbetsdomstolen.

Förra veckan dömdes Sveriges Hamnar att betala Hamnarbetarförbundet 20 000 kronor i skadestånd för att ha brutit mot förhandlingsskyldigheten under avtalsrörelsen förra året.