Många arbetsgivare har inte tillräcklig kunskap när det gäller sexuella trakasserier. Det menar regeringen som nu ger i uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket att skapa en gemensam digital plattform för att föra ut informationen till arbetsgivarna.

DO får 2,5 miljoner för projektet och Arbetsmiljöverket får 1 miljon.

Alice Bah Kuhnke (MP) är kultur- och demokratiminister och ansvarig för DO. Hon menar att tillskottet kommer med anledningen av Metoo-diskussionen som rasat de senaste månaderna.

– Kunskapen är alldeles för låg om våra lagar och vilka skyldigheter som arbetsgivare och utbildningsanordnare har, säger hon.

För drygt ett år sedan fick Sverige en ny, skarpare diskrimineringslag med hårdare krav på aktivt arbete mot diskriminering. Men enligt en undersökning, som Arbetet berättade om i januari, känner mindre än hälften av arbetsgivarna till de nya reglerna. Alice Bah Kuhnke är inte nöjd.

– Nej, det är jag inte. Jag är långt ifrån nöjd med den bristande kunskapen om vilket ansvar man har som arbetsgivare. Men jag är nöjd med att vi fick igenom förstärkningen och att kravet på aktiva åtgärder är så tydligt.

Före dagens besked fanns inget samarbete mellan DO och Arbetsmiljöverket. Samtidigt har båda myndigheterna nyligen fått nya lagar som rör diskriminering, samt kränkande särbehandling. Områden som ofta tangerar varandra.

Borde DO och Arbetsmiljöverket samarbeta mer?
– Det är ju två olika myndigheter med två olika instruktioner men det är ju också två myndigheter som berör varandra och som kan påverka människor och samhällets utveckling, så självklart välkomnar vi samarbete mellan myndigheterna.

Ser du framför dig mer samarbete i framtiden?
– Det kan mycket väl vara så. Nu har de fått det här uppdraget, så får vi se på resultatet och utvärdera samarbetet.

#Metoo

DO skärper kontrollen av arbetsgivarna

Arbetsrätt

I en intervju i Arbetet i förra veckan efterlyste DO Agneta Broberg större sanktionsmöjligheter för företag som inte följer diskrimineringslagen.

I dag har myndigheten bara möjlighet att ansöka om ett vitesföreläggande mot arbetsgivaren, viten som sen inte behöver betalas om arbetsgivaren bättrar sig.

DO vill i stället få möjlighet att straffa företagen när de inte följer diskrimineringslagen, oavsett om de rättar sig, något hon tror skulle få en större avskräckande effekt.

Enligt Alice Bah Kuhnke (MP) ska en utredning i frågan tillsättas under våren.

#Metoo

Svenaeus: DO använder inte de sanktioner som finns

Nyheter

– Jag har lyssnat noga på DO:s analys och därför har jag och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) aviserat att vi kommer utreda hur sanktioner skulle kunna tillföras och hur de skulle kunna se ut.

DO har kritiserats för att inte använda de vitesmöjligheter som finns i dag och samtidigt be om fler sanktioner. Hur ser du på det?
– DO har sitt uppdrag som utförs i enlighet med de instruktioner de har, men vi ser ju också att vi vill förstärka lagen och det är därför vi ska tillsätta utredningen om ytterligare sanktionsmöjligheter.