Metoo. Det finns ett före och ett efter.

”Som att lyfta locket av en tryckkokare” som Maja Frydén, en av initiativtagarna till uppropet #visjungerut, beskriver känslan av uppropet. Beskrivningen är träffsäker.

Det var som om hundratals år av samlad kvinnlig frustration – äntligen – kokade över.

Män har avskedats. Vittnesmål fortsätter att rulla in.

Chefer tvingas tänka till hur man ska agera vid sextrakasserier. Samarbete med facket inleds. Visselblåsarsystem införs. Riktlinjer skärps.

När vi nu närmar oss internationella kvinnodagen, den 8 mars, är Metoo på väg in i en ny fas.

Arbetet har ringt runt till initiativtagare för de olika uppropen. Metoo är långt ifrån på väg att blåsa över.

Här pågår intensiva diskussioner och hårt arbete för att förändra attityder som tidigare kunnat råda.

Men många arbetsplatser har en lång väg att vandra. Ungefär samtidigt som skandalen kring Harvey Weinstein briserade inledde

Diskrimineringsombudsmannen den första stora granskningen av hur arbetsgivare når upp till de hårdare diskrimineringsregler som trädde i kraft i början av 2017.

Att man kan fråga sig #medvilkenrätt. Att det nu får vara just #sistaspikenikistan för sexuella trakasserier

Yonna Waltersson

Resultatet är ännu inte klart, men DO Agneta Broberg talar om en stor okunskap.

Möjligtvis borde denna okunskap inte förvåna. Att strunta i att följa diskrimineringslagen ger i dagsläget inte några som helst konsekvenser.

Den möjlighet som finns att utdöma vite används knappt.

DO efterlyser nu bättre sanktionsmöjligheter: Sanktioner ska kunna utfalla oavsett om ett företag rättar sig i efterhand.

Det finns ingen återvändo från Metoo.

Men när nu det hårda arbetet med att sätta nya gränser och standarder har påbörjats är det också viktigt att uppmärksamma den grogrund för sexuella trakasserier som otrygga anställningar utgör.

För hur många vågar säga ifrån när chefen tafsar om man vet att det påverkar möjligheten att få fler inhopp i butiken?

När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) uppmärksammade de aspekterna av Metoo muttrades det genast från Moderaterna om att det skulle vara osmakligt att politisera Metoo.

Men självklart är Metoo en fråga om politik och politiska åtgärder.

Uppluckring av las kommer inte att få flera kvinnor att våga säga ifrån. Snarare kommer det leda till tystare arbetsplatser.

Och vad vi behöver är fler jobb där kvinnor känner att här är det okej att #vikokaröver när något olämpligt händer.

Att man kan fråga sig #medvilkenrätt. Att det nu får vara just #sistaspikenikistan för sexuella trakasserier.