– Arbetsmarknaden är egentligen jättestark i Gävleborg nu, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i Söderhamn och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län.

– Att vi har högst arbetslöshet i landet beror alltså inte på svag efterfrågan på arbetskraft, utan på arbetskraftens sammansättning. Relativt många saknar gymnasieutbildning, är födda utomlands eller har någon form av problematik.

I slutet av januari i år var 10,4 procent av arbetskraften i Gävleborg inskriven vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd.

Det är högre än riksgenomsnittet, som ligger på 7,4 procent, men en hel procentenhet lägre än motsvarande siffra i januari 2017.

Totalt har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 1 352 personer under den senaste tolvmånadersperioden.

Jämfört med januari 2017 har antalet arbetslösa ungdomar minskat med 506 och antalet arbetslösa utrikesfödda med 604.

– Det rör på sig, säger Mohamed Chabchoub. Många fler inskrivna arbetslösa går till arbete än tidigare.

– Vi har använt extratjänster väldigt bra. I januari 2017 hade 132 personer i länet en extratjänst. Ett år senare var siffran 1 082, en ökning med 950 personer. Och det kommer bli ännu fler under 2018, inte minst i Gävle kommun, där vi tror att antalet extratjänster ska öka från 238 till 400.

Regeringens satsning på extratjänster, som har ifrågasatts av allianspartierna, innebär att kommuner och landsting får pengar av staten för att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom skolan, vården och omsorgen.

Mohamed Chabchoub anser att extratjänsterna fungerar väl.

Arbete och utbildning kan kombineras flexibelt, så att personer som står långt från arbetsmarknaden höjer sin kompetens.

– Syftet är att extratjänsterna ska göra människor anställningsbara, och jag tror att de kan fylla det syftet. Men extratjänsterna är nya, resultaten kommer att synas längre fram.

I Gävleborg precis som i övriga landet minskar antalet män som är inskrivna arbetslösa, medan kvinnorna blir fler.

Mohamed Chabchoub säger att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att anvisa kvinnor till aktiviteter och jobb.

– Just i extratjänsterna har vi lyckats väl, där är det nästan fifty fifty mellan kvinnor och män.