”En urstark arbetsmarknad”, säger Annika Sundén, analyschef vid Arbetsförmedlingen, när hon ska sammanfatta läget i ingången av valåret 2018.

Jobben blir fler. I åtta av tio yrken råder nu brist på arbetskraft.

Samtidigt var 370 000 personer inskrivna som arbetslösa vid någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av januari, vilket är 8 000 färre än i januari 2017.

Det motsvarar 7,4 procent, att jämföra med 7,8 procent i januari förra året.

Arbetsförmedlingen har länge talat om en tudelning av arbetsmarknaden, och den förblir tydlig.

Av de 370 000 arbetslösa i slutet av januari var 159 000 inrikes födda, vilket motsvarar en arbetslöshet på 4,0 procent i den gruppen. 211 000 av de arbetslösa var utrikes födda, motsvarande en arbetslöshet på 21 procent.

Klyftan är dock något mindre än för ett år sedan.

– Vi ser nu en tydlig nedgång i arbetslöshet bland utrikes födda, säger Annika Sundén, som i Sveriges Radio nämner regeringens kritiserade extratjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa som en bidragande orsak.

Antalet personer med extratjänst, som främst finns inom vården, äldreomsorgen och skolan, har på ett år ökat från 2 000 till 12 000.

Fler män än kvinnor är inskrivna som arbetslösa, men skillnaden krymper.

Jämfört med januari 2017 har antalet kvinnor som är inskrivna som arbetslösa ökat med 3 000. Antalet män har samtidigt minskat med 11 000.

– Att antalet arbetslösa kvinnor ökar beror helt på att fler kvinnor födda utanför Europa skrivits in vid Arbetsförmedlingen, säger Andreas Mångs, analytiker vid Arbetsförmedlingen. En trolig delförklaring är att fler i den här gruppen har sökt sig till arbetsmarknaden. SCB:s arbetskraftsundersökningar visar ett ökat arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda kvinnor.

De regionala skillnaderna i arbetslöshet har minskat något det gångna året.

Gävleborgs län har landets högsta arbetslöshet med 10,4 procent, en minskning med en procentenhet jämfört med januari 2017.

Lägst arbetslöshet har fortfarande Uppsala län med 5,9 procent och Stockholms län med 6,0 procent – men här har ingen förändring ägt rum.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar minskar stadigt och var i slutet av januari 52 000, mot 60 000 i januari 2017.

Det motsvarar en arbetslöshet på 9,6 procent i januari 2018, att jämföra med 11,3 procent samma månad förra året.

Arbetslöshet i Sveriges kommuner