I november blev fack och arbetsgivare klara med en principöverenskommelse om etableringsjobben.

Målet är en uppgörelse med regeringen för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.

Parternas förslag bygger på en anställning som ska vara upp till två år.

Arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kronor och staten ska ge ett etableringsbidrag för att inkomsten ska nå upp till miniminivån i kollektivavtalet.

I nuläget arbetar parterna och företrädare för regeringskansliet i tre expertgrupper. En grupp tittar närmare på hur det nya systemet påverkas av EU:s regler för statsstöd.

Arbetet väntas bli färdigt i slutet av februari.

Enligt Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe har parterna ägnat en hel del tid åt att diskutera om det kommer krävas en anmälan till EU-kommissionen.

Något som skulle kunna göra att arbetet drar ut på tiden.

Förhandlingar om etableringsjobb igång

Politik

– Om man nu anser att det här faller in under statsstödsreglerna, vilket jag inte anser att det gör, då måste systemet godkännas av kommissionen. Den bedömningen förfogar regeringskansliet över, säger han.

Han menar att systemet med ”all säkerhet” skulle få positivt besked från kommissionen.

– Det tror jag ingen är orolig för. Men det finns en möjlighet för enskilda bolag att vända sig till kommissionen om de anser att Sverige brutit mot reglerna. Det skulle naturligtvis innebära fördröjningar, säger Anders Weihe.

Hur lång tid brukar den här EU-processen ta?
– Jag tror en överoptimistisk tolkning är tio månader, oftast tar det längre tid än så. Men det är en fråga som är bättre att ställa till regeringskansliet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) pressekreterare säger att en färdplan för etableringsjobben kommer att levereras i slutet av februari.

Parterna: Etableringsjobb ska ge nyanlända rätt att stanna

Arbetsrätt

Och att det är för tidigt att ge besked i frågan om statsstödsregler.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson menar att det kommer krävas en anmälan till EU.

Han säger att samma problem uppstod när de förhandlade med tidigare alliansregeringen om jobbpakten och yrkesintroduktionsanställningar.

– Gör man en satsning som riktar sig till företag som har kollektivavtal måste man anmäla det som ett undantag. Historiskt så har det tagit lång tid. Men om arbetsgivarna, arbetstagarsidan och staten är överens borde det gå snabbare. Vi har en väldigt bra dialog mellan parterna så jag tror vi kommer lösa ut det bra.