Vid fredagens möte med arbetsmarknadens parter förklarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att hon har statsministerns, finansministerns och näringsministerns uppdrag att företräda hela regeringen i frågan om etableringsjobben.

– Uppenbarligen är alla departement inriktade på att genomföra det här på bästa sätt. Vilket är viktigt för oss, vi vill inte hamna i diskussioner med finansdepartementet i ett senare skede, kommenterar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas i tre expertgrupper med företrädare för regeringskansliet och parterna, som kompletteras av en övergripande styrgrupp.

En expertgrupp ska gå igenom ersättningsfrågor, det vill säga hur de som anställs i etableringsjobb ska få sina pengar, men även hur de ska skyddas av socialförsäkringen och hur EU:s regler om statsstöd ska följas. Den andra expertgruppen ska arbeta med frågan om matchning, det vill säga hur personer som kan passa för etableringsjobben ska få kontakt med företagen. Här bedömer Anders Weihe att även frågor om validering kommer att tas upp.

Den tredje expertgruppen ska undersöka hur etableringsjobbarna ska få tillgång till svenskundervisning och annan utbildning.

– Där ingår frågan om utbildning för dem som inte får fast jobb efter etableringsanställningen. Även om de flesta förhoppningsvis kommer att gå över till en fast anställning direkt, säger Anders Weihe.

Arbetsgrupperna har ännu inte bildats formellt – parterna ska meddela i nästa vecka vilka personer som ska företräda dem.

Målet är att arbetsgrupperna i slutet av februari ska ha hunnit så långt att det står klart om etableringsjobben går att genomföra ungefär så som facken och arbetsgivarna har skissat i sin principöverenskommelse. Därefter följer det konkreta arbetet med författningstexter.

Samtidigt som regeringen och arbetsmarknadsparterna börjar förhandla riktar allianspartierna hård kritik mot etableringsjobben. Det väcker frågor om reformen alls kan få riksdagens stöd.

– Jag är optimist om att partierna kommer att göra allt de kan för att bli överens, säger Anders Weihe. För vi måste komma tillrätta med integrationen på svensk arbetsmarknad. Och att det skulle genomföras i politisk oenighet – det är inte attraktivt för någon.

Anders Weihe har de senaste dagarna tillbakavisat invändningar mot etableringsjobben från allianspartierna, som han i flera fall tror beror på missförstånd eller på att partierna inte har läst parternas principöverenskommelse.

Så sent som igår upprepade Centerledaren Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund kritiken mot att etableringsjobben bara ska omfatta företag med kollektivavtal.

– Arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden sluter självklart överenskommelser för sina medlemmar, inte för andra, säger Anders Weihe, och tar den partsgemensamma nämnd som ska granska felaktigheter och missbruk av etableringsanställningar som exempel:

– En partsgemensam nämnd kan naturligtvis inte avgöra frågor för företag som står utanför partssystemet.