Valet ska handla om ”trygghet för vanligt folk”, om LO får bestämma.

Det var nämligen huvudrubriken när centralorganisationen presenterade sin nya valplattform under en valkonferens med över 700 deltagare på Folkets hus i Stockholm.

– Många känner att otryggheten brett ut sig, tyvärr också i arbetslivet, sa LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson på scen under valupptakten.

Enkät: Vilken är din viktigaste valfråga?

 

Valplattformen bygger på tre huvudområden: trygghet i vardagen, fler och bättre jobb och ökad jämlikhet.

Det ska, i LO:s bästa scenario, genom 500 000 samtal på arbetsplatser och på telefon leda fram till en S-ledd regering efter den 9 september.

Trygghet i vardagen, den viktigaste frågan i valplattformen enligt Karl-Petter Thorwaldsson, handlar om det tidigare lanserade kravet mot regeringen om att 70 miljarder kronor ska satsas i välfärden fram till år 2022.

– Många beskriver att de är oroliga för att välfärden inte finns där när de behöver den. Det kan vara svårt att få läkartider och äldreboende, säger LO-basen.

Han pekar på att oron ökat i och med ökat flyktingmottagande.

– Allt av den kritiken är inte sant, men våra medlemmar upplever stora utmaningar i dag.

I LO:s välfärdskrav påpekas att extra resurser ska gå till välfärd i mindre kommuner som drabbats av utflyttning.

I stället för att höja skatterna i de kommunerna ska de i stället kunna ta emot riktade statsbidrag – mot ett löfte att inte höja skatterna.

– Det är för hög skatt på låga inkomster, så vi tycker man skulle kunna hitta system där man byter statsbidrag mot skattehöjning.

Här finns även en uppmaning till regeringen att Socialstyrelsen ska börja utvärdera och följa så att ”vi inte får klassindelad vård i Sverige”.

Under området ”fler och bättre jobb” kommer LO driva att statens nyinvesteringar till trafikinfrastruktur bör öka till en procent av BNP.

När det gäller anställningsvillkor vill LO, som tidigare, att heltid ska bli norm och att allmän visstid och hyvling ska bort.

Här har LO och Svenskt Näringsliv inlett förhandlingar och hyvlingsfrågan utreds också av regeringen.

Ett av valupptaktens ledord är jämlikhet. Här menar LO att den pågående jämlikhetsutredningen blir central och ett förslag om ökade resurser till fritids presenterades nyligen.

Därtill vill organisationen höja inkomsttaket i a-kassan och låta nivåerna följa löneutvecklingen.

– Vi kräver av Socialdemokraterna att man ska fortsätta höja taket, så att man får 80 procent av sin tidigare lön, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Ett nytt, ”rättvist”, skattesystem är den sista punkten i valplattformen.

– Vi har inte ett skattesystem i dag som är rimligt. På låga inkomster betalar vi hög skatt, det är vanligare knegare. Detta medan skatterna på kapital är låga. Vi måste höja skatterna för rikisarna, sa LO:s ordförande.