Vanligaste orden i Socialdemokraternas valstrategi:

 

Vanligaste orden i LO:s valplattform:

 

Fotnot: Arbetet har tagit bort småord som ”och”. Och slagit ihop olika former av ett ord till ett.

 

Huvudprioritering:

Socialdemokraterna: Bättre välfärd, lag och ordning, snabbare integration.

LO: Trygghet för vanligt folk.

 

Första fråga som lyfts:

Socialdemokraterna: Bättre välfärd är första prioriteringen. Första meningen i Socialdemokraternas berättelse är ”Vi vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid”.

LO: Trygghet i vardagen. Här ingår välfärdssatsningar i mindre kommuner, stopp för välfärdsvinster och att värna den svenska modellen.

 

Överordnat mål:

Socialdemokraterna: Att bilda en socialdemokratisk ledd regering.

LO: Att samla röster för en socialdemokratisk ledd regering.

 

Kontakt med väljare:

Socialdemokraterna: Minst 1,5 miljoner samtal med medborgare, främst genom dörrknackning.

LO: Minst 500 000 samtal med medlemmar på arbetsplatser och via telefon.

 

Vad ska ”utvecklas – inte avvecklas”?

Socialdemokraterna: Den svenska modellen.

LO: Den svenska modellen men också skyddsombudens roll. LO gjorde en egen variant av S-sloganen under sin valupptakt under onsdagen den 31 januari.

 

Målgrupp i kampanjen:

Socialdemokraterna: De som byter block mellan S och alliansen samt mellan S och SD.

LO: Medlemmar, och då särskilt de som funderar på att rösta på allianspartier eller SD.

 

Huvudmotståndare:

Socialdemokraterna: Moderaterna och SD.

LO: Moderaterna och SD.

 

Nyckelord i kommunikationen:

Socialdemokraterna: Bygga vidare på ”den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!”. Och: ”Tydliggöra vad som står på spel för Sverige och svenskarna”, men inte bidra till polarisering.

LO: Föra fram på vilka sätt alliansen och SD är löntagarfientliga partier.

 

Världsbild inför valet:

Socialdemokraterna: Arbetslösheten sjunker, tryggheten har minskat och en ”ny typ av brottslighet försöker slå rot”. Välfärden behöver repareras och jämlikheten öka. Väntetiderna i vården är för långa. Enligt partiet har man bidragit till ökad jämlikhet genom höjt barnbidrag och sänkt skatt på pensioner. Man har också tagit krafttag mot brottsligheten, börjat bygga upp polisen igen och stramat åt en tidigare ohållbar migrationspolitik. Alla har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Socialdemokraterna har investerat i hela landet, enligt sig själva.

LO: Det ökade flyktingmottagandet har bidragit till ökad oro bland medlemmarna, bland annat för hur välfärden ska utvecklas. Klyftor och ojämlikhet ökar och skillnaderna växer mellan stad och land ökar. Många är oroliga över att utsättas för brott. Alliansen och SD försöker försämra för medlemmarna, bland annat genom uppluckring av las och en skattesänkarpolitik. Samtidigt har regeringen levererat bra – trots det svåra parlamentariska läget.