SLUTREPLIK. Unionens ordförande Martin Linder påstår i en debattreplik att Svenskt Näringsliv vill försämra anställningstryggheten och förvränger därmed diskussionen om behovet av ett uppdaterat anställningsskydd.

Las utgör ett hinder för många företag som vill anställa.

En av tre företag har i dag avstått från att anställa på grund av las utformning, enligt en nyligen genomförd undersökning.

Lagen försvårar därmed mångas inträde på arbetsmarknaden, företagens kompetensförsörjning och möjligheter att stärka konkurrenskraften.

”Försämrad arbetsrätt slår mot omställning och tillväxt”

Debatt

I en rapport från Tillväxtverket om företagens villkor och verklighet bekräftas återigen problematiken med las: 30 procent av alla företag upplever regler om anställning och uppsägning som ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt.

Bland de företag som har 10–49 anställda uppger hela 40 procent av företagen att reglerna är ett stort tillväxthinder.

Trots denna verklighet hävdar Unionen att det inte finns några utmaningar på svensk arbetsmarknad kopplade till las.

”Gör om las – för jobbens och konkurrenskraftens skull”

Debatt

Att Martin Linder i samma artikel påpekar att det är dags att ”sluta med mytbildningen” är aningen magstarkt. Utmaningarna berör i högsta grad de regelverk som påverkar företagens villkor att skapa jobb.

Förmågan till omställning är också en allt viktigare framgångsfaktor. Att värna och utveckla omställningsförsäkringarna är en viktig del – och som förklarat påverkar inte ett förändrat Las-regelverk vår vilja att bidra till att en bra verksamhet bedrivs på detta område.

Vår internationella konkurrenskraft behöver stärkas. Fler som idag står utanför arbetsmarknaden behöver komma i arbete.

Därför måste även facken göra sig beredda att förändra de regelverk som hämmar utveckling, tillväxt och möjligheter att skapa jobb.