REPLIK. Det finns få frågor i svensk samhällsdebatt som omgärdas av så stor mytbildning och missförstånd som anställningsskyddet.

Det visade sig inte minst i början av januari då Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en intervju med Dagens Nyheter kom med direkta felaktigheter och uppenbarligen hade missförstått centrala delar av regelverket.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson skriver i sin artikel att las gör att företagen är ovilliga att anställa och därmed står i vägen för jobbskapande. Vidare hävdar han att las skulle vara en kvarleva från en annan tid och inte vara anpassad för dagens arbetsmarknad.

Det är fel.

Svensk arbetsmarknad befinner sig i förändring. Globaliseringen och digitaliseringen är starka krafter som medför stora konsekvenser för arbetets innehåll och organisering.

Det påverkar alla. Inte minst Unionens medlemmar som befinner i sig i frontlinjen av den tekniska utvecklingen och i många fall verkar på en global arena.

Att förändra turordningsreglerna skulle drastiskt ändra spelreglerna och därigenom riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt

Martin Linder, Unionen

I en sådan värld är det oerhört viktigt med lösningar som är flexibla och effektiva samtidigt som de säkerställer stabilitet och långsiktighet.

Las har gjort det möjligt för parterna att komma överens om omställningsavtalen. Det har varit oerhört värdefullt, inte minst för alla de privatanställda tjänstemännen har fått hjälp till nya jobb.

Att förändra turordningsreglerna skulle drastiskt ändra spelreglerna och därigenom riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt.

Peter Jeppsson skriver att försämringar av las inte skulle påverka omställningsförsäkringarna. Det han glömmer att nämna är att omställningsavtalen bygger på ett utbyte mellan parterna.

Försämrade turordningsregler skulle kraftigt försvaga arbetstagarnas ställning och därmed minska företagens incitament till förhandling.

”Gör om las – för jobbens och konkurrenskraftens skull”

Debatt

Det skulle slå hårt mot tjänstemännen i en värld som i allt högre grad präglas av förändring och där behovet av kompetensutveckling är större än någonsin.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi tar ansvar och är alltid villiga att tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden utveckla omställningsavtalen.

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar de kommande åren. Las är inte en av dem.

Det är dags att höja kunskapsnivån i debatten och sluta med mytbildningen.