Las är ett avsteg från den svenska modellen och behöver reformeras.

Det är positivt att allt fler partier vill se över lagen så att det blir lättare att anställa.

Det förändrar inte vårt arbete för ett väl fungerande omställningsstöd.

Den svenska modellen bygger på att parterna kommer överens om villkoren på arbetsmarknaden.

Lagen om anställningsskydd, las, som tillkom på 1970-talet är ett avsteg från det och skapar i dag stora hinder på arbetsmarknaden. Därför är det bra att allianspartierna vill se över lagstiftningen.

En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv

Det är hög tid att även regeringen inser att en stelbent arbetsrätt står i vägen för företagens konkurrenskraft och jobbskapande.

Företagare runt om i landet vittnar om att de vill anställa fler nya medarbetare, men att osäkerheten ofta är för stor.

En felrekrytering riskerar att bli mycket kostsam, i synnerhet för små företag där varje krona spelar stor roll på marginalen.

Osäkerheten beror i stor utsträckning på las.

Jobb som hade kunnat skapas uteblir och matchningen försämras när rörligheten på arbetsmarknaden begränsas av regler som försvårar rekrytering.

Las utformades i en annan tid. Företag i många branscher upplever i dag ett hårt omvandlingstryck och en stark internationell konkurrens.

Flexibilitet och anpassningsförmåga är centralt för att företagen ska klara konkurrensen.

På samma sätt innebär en i allt snabbare takt föränderlig arbetsmarknad att möjligheterna för medarbetare att ställa om behöver vara goda.

De i ett internationellt perspektiv generösa omställningsförsäkringarna som Svenskt Näringsliv och facken har utvecklat tillsvammans är en unik konkurrensfaktor för Sverige.

Vi är måna om att bidra till att en bra verksamhet fortsatt bedrivs och utvecklas på detta område. I debatten har det ibland felaktigt påståtts att förändringar av las skulle försvåra detta arbete. Tvärtom.

Flexibilitet och anpassningsförmåga är centralt för att företagen ska klara konkurrensen

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv

Tryggheten på arbetsmarknaden bör snarare i ökad utsträckning utgå just från individens möjlighet att vid en uppsägning snabbt kunna hitta ett nytt jobb eller starta eget.

Svenskt Näringslivs avsättningar till omställningsförsäkringarna påverkas inte av en förändring av las i riktning mot att det blir lättare för företag att anställa.

Ska såväl företag som medarbetare klara av att stärka sin konkurrenskraft i det omvandlingstryck som en allt snabbare samhälls- och teknikutveckling medför behöver lagstiftningen som omgärdar arbetsmarknaden hänga med.

Det är också avgörande för Sveriges tillväxt och välstånd att företagen kan anställa och vässa kompetensen. Sverige behöver jobben.

Det är hög tid att även regeringen börjar lyssna på vad som krävs för att företagen ska ha rätt förutsättningar att skapa dem.