Det började med Ali Popal som flydde från Mazar-e Sharif i Afghanistan och i oktober 2015 hamnade i Visby. Sedan 2016 jobbar han på ett av hotellkedjan Nordic Choices hotell i staden och har nu lärt sig svenska, har bostad och en ny familj.

Men i juli 2017 fick han besked om avslag på sin visumansökan och att han nu måste måste lämna Sverige. Ärendet är överklagat och väntar på prövning.

Nu startar hotellkedjan en ny hjälpfunktion för de anställda med namnet Ali-hjälpen, efter Ali Popal.

– Vi har flera uppskattade medarbetare som av olika skäl hotas av utvisning. För att underlätta för dem när de och deras chefer navigerar i en ibland svårbegriplig myndighetsstruktur och lagstiftning så inrättar vi Ali-hjälpen, säger företagets ägare, den kända hotellmagnaten Petter Stordalen i ett pressmeddelande.

Enligt Ann Ekengren, ansvarig för personal och arbetskultur på företaget, är ungefär 30 procent av koncernens anställda ursprungligen från ett utomnordiskt land. Exakt hur många av de anställda som har en osäker framtid i Sverige vet hon inte, men det finns just nu 15-20 fall som hon känner till där anställda hotas av utvisning.

– Det är en sådan tragedi varje gång det sker, både för medarbetaren, chefen, kollegorna, och vännerna. Det tar också så fruktansvärt mycket tid och vi som arbetsgivare känner oss så hjälplösa och frustrerade, säger Ann Ekengren.

– Rent konkret kommer vi hjälpa till med kostnader för advokathjälp. Vi kommer inte att anställa någon advokat men kommer att ta in extern expertis.

Enligt Ann Ekengren ska advokathjälpen också omfatta de egna cheferna. Fel på företagens sida kan, som Arbetet tidigare rapporterat om, leda till att den anställde förlorar sitt arbetstillstånd.

– Vi vet att så små fel kan få förödande konsekvenser och vi är ju en seriös arbetsgivare. Vi har kollektivavtal och vill göra allt rätt, men det blir en stor otrygghet för oss.

Beskedet om den nya funktionen på företaget offentliggjordes på en personalfest i helgen. Ann Ekengren har redan fått omkring fem mejl från chefer i organisationen som har anställda som behöver hjälp.

– Det finns också en frustration och maktlösheten hos våra chefer över de här situationerna. Det tar jättemycket tid att sitta i telefonkö hos Migrationsverket och exempelvis översätta dokument.