1. Isoleringsmontören Andrei Myslivets

Fast jobb och en avtalsenlig lön som isoleringsmontör. Trots det hotas vitryssen Andrei Myslivets av utvisning efter nio år i Sverige. Arbetet berättade i augusti om fallet som nu ska upp i Migrationsöverdomstolen. Orsaken till utvisningshotet är att Andrei Myslivets inte tjänat lika mycket som arbetsgivaren lovade Migrationsverket inför beslutet om arbetstillstånd.

2. Programmeraren Tayyab Shabab

När Tayyab Shabab våren 2016 ansökte om förlängt arbetstillstånd visade det sig att en tidigare arbetsgivare inte betalat pensionspremier enligt kraven. Trots att detta rättades till fick Tayyab Shabab ett utvisningsbeslut. Han förlorade i migrationsdomstolen och valde att inte invänta prövning i Migrationsöverdomstolen. Han arbetar nu i Tyskland.

3. Pizzabagaren Danyar Mohammed

Hans chef missade att höja lönen med 460 kronor, så som avtalet krävde. Förra året kom beslut om utvisning, trots att felet rättats till. Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd, dom väntas under hösten.

Ivan Stefurak.

4. Byggnadsarbetaren Ivan Stefurak

Ivan Stefurak fick avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd förra hösten, vilket Arbetet rapporterade om. Precis som i fallet med Andrei Myslivets, betonade migrationsdomstolen skillnaden mellan vad arbetsgivaren utlovat och vad han faktiskt tjänat då de avslog hans överklagande – det trots att hans lön varit kollektivavtalsenlig.