900 statliga jobb lämnar Stockholm och flyttar bland annat till Malmö. Det meddelade statsministern på en presskonferens i dag.

Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST, är starkt kritiskt till beskedet.

– Vi håller med om regeringens målsättning att hela Sverige ska leva, men det här är inte rätt sätt att göra det på och jag tror inte att det kommer att leda till det regeringen vill.

Flyttar av statliga myndigheter är dyra menar Britta Lejon. Undersökningar har visat att det kostar ungefär en miljon kronor per jobb.

Hon menar också att jobben i de myndigheter regeringen aviserat om är så specialiserade att det inte kommer att ge särskilt stora förändringar i samhällena där de hamnar.

– Befolkningen på de här orterna hade varit mer betjänta av att regeringen la pengarna på bättre post, en järnväg som fungerade eller fler anställda inom polisen.

Hur påverkar det här era medlemmar?
– Väldigt många av våra medlemmarna har fått sina liv uppryckta. Jag är dock väldigt glad över att regeringen bestämt sig för att flytta Sida inom pendlingsavstånd. Det kommer i alla fall att innebära att drygt 500 personer där kommer att kunna behålla jobben.

För de andra blir det svårare. Den som inte vill flytta med till den nya orten har inte så mycket att sätta emot när den statliga myndigheten de arbetar på omlokaliserar. Det framgår av en dom i Arbetsdomstolen från mitten av november.

Tvisten gällde anställda på Fastighetsmäklarinspektionen som flyttade från Stockholm till Karlstad. Myndigheten menade att de anställda har en skyldighet att följa med.

Om de inte ville det fick de själva säga upp sig. Men att säga upp sig själv leder till ekonomiska förluster, enligt de anställdas fackförbund ST och Jusek.

Arbetsdomstolen gick dock på myndighetens linje.

– Efter den domen har statligt anställda sämre ekonomiska förutsättningar och skydd än vad privata anställda har. Det är något vi jobbar med försöka förändra, säger Britta Lejon.

Domen gäller dock bara myndigheter som funnits på ett specifikt ställe och flyttat hela verksamheten.

Man kan också skriva in tydliga skrivelser i anställningsavtalet kring anställningsort vilket ger ett större skydd vid en flytt.

Därför är det, enligt Britta Lejon, osäkert exakt hur medlemmarna på de olika myndigheterna påverkas.

– Jag tror att det är så att Swedac har Stockhom inskrivet i sitt anställningsavtal och att de därför kommer att kommer att kunna betrakta sig som uppsagda på grund av arbetsbrist. I de andra fallen vet jag inte.

Nu kommer facket, enligt henne, att försöka få till lokala avtal för att underlätta flytten och omställningen för medlemmarna.

Det kan handla om att få prova att flytta med eller i större utsträckning kunna jobba under pendlingen till jobbet.

– Det är inte bara bra för våra medlemmar utan också för verksamheterna. Men hittills, efter de tidigare myndighetsflyttarna, har det varit väldigt få som skrivit sådana avtal.