Arbetet har tidigare berättat om tvisten om Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad som ska gå av stapeln den 1 december i år.

Myndigheten menar att de anställda har en skyldighet att följa med. Om de inte vill det får de själva säga upp sig. Men att säga upp sig själv leder till ekonomiska förluster, enligt de anställdas fackförbund ST och Jusek.

Uppsägnings­tvång vid myndighetsflytt prövas i AD

Arbetsrätt

Exempelvis kan man bli avstängd från a-kassan, och uppsägningstiden blir också betydligt kortare än om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist av sin arbetsgivare.

Förbunden tog frågan till Arbetsdomstolen som i dag presenterade sitt avgörande: De anställda är skyldiga att flytta med till den nya orten.

Domstolen hänvisar till den ordning som sedan mitten av 60-talet tillämpats vid statliga omorganiseringar.

”Denna ordning är väl förankrad i lag och förarbeten”, skriver man i domen och betonar också att ”parterna på den statliga sektorn sett till att arbetstagare som säger upp sig i samband med omlokalisering av myndigheter omfattas av tillämpliga omställningsregleringar” som trygghetsavtal.

– Det här är ett oroande besked för våra medlemmar som arbetar på myndigheter. Den som inte vill följa med när arbetsplatsen flyttar till en annan del av landet måste få rimliga villkor och stöd i väntan på nytt jobb. Nu riskerar den som säger upp sig att stå utan a-kassa, säger Per-Olof Persson, förbundsjurist på Jusek.

ST:s Britta Lejon: Flera hundra får sina liv uppryckta

Nyheter

Domen väntas, enligt Jusek, bli vägledande för synen på myndighetsanställdas arbetsskyldighet i landet framöver.

Frågan är aktuell eftersom regeringen nyligen meddelade att omkring 500 jobb på myndigheter i Stockholm ska flyttas ut i landet.

– Ett antal myndigheter har redan fått besked om flytt och regeringen har varit tydlig med att fler väntar. Nu måste vi arbeta för att våra medlemmar erbjuds bra övergångslösningar i form av ersättning för resor, dubbelt boende och möjligheten att arbeta under restid. Annars är risken stor att många skaffar sig nya arbeten innan myndigheten flyttar och då går myndighetens organisatoriska minne förlorat, säger Per-Olof Persson på Jusek.

Fackförbundet ST har tre medlemmar kvar på Fastighetsmäklarinspektionen efter att de flesta sagt upp sig självmant på grund av flytten. ST:s förbundsjurist Veera Littmarck menar, trots det negativa beskedet, att det är bra att beslutet nu kommit.

– Det är bra med en tydlighet vad som gäller. Då blir det också tydligare i förbundet vad vi kan göra vilken rådgivning vi ska ge till våra medlemmar.

Enligt henne finns det dock fortfarande oklarheter kring vad som gäller när delar av en myndighet flyttar till en annan ort, som i många av de fallen som har aviserats av regeringen. Domstolen har bara slagit fast vad som gäller när en hel myndighet flyttar hela verksamheten.

– Vi måste titta närmare på den frågan, säger Veera Littmarck.