I onsdags släppte regeringen nyheten om flytten av flera myndigheter. Omkring 500 jobb på totalt sju myndigheter ska bort från Stockholm och förläggas på olika platser i landet.

För de femhundra anställda betyder det att livet förändras i grunden. Antingen flyttar man med och bosätter sig i en helt ny stad. Eller så slutar man och letar efter ett nytt jobb.

Men vad gäller egentligen när jobbet flyttar till en annan plats, och vad har man som anställd rätt till?

Frågan kommer att aktualiseras i Arbetsdomstolen den 5 oktober. Tvisten handlar om Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad den 1 december 2017.

Myndigheten menar  att de anställda har en skyldighet att följa med. Om de inte vill det får de själva säga upp sig. Men att säga upp sig själv leder till ekonomiska förluster, enligt fackförbundet ST som är ett av förbunden som driver frågan i AD.

Exempelvis kan man bli avstängd från a-kassan, och uppsägningstiden blir också betydligt kortare än om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist av sin arbetsgivare.

Enligt Veera Littmarck, förbundsjurist på ST, lever myndigheten kvar i gamla tjänstebegrepp från 1970-talet när de argumenterar för att personalen kan tvingas följa med till Karlstad.

– Så ser inte den statliga arbetsrätten ut i dag utan den bygger på det enskilda avtalet våra medlemmar har. Det står inget i deras anställningsavtal om anställningsort.

Om arbetsplatsen hade varit privat hade situationen varit glasklar, enligt henne. Då hade de anställda som inte ville följa med inte behövt säga upp sig själva. I stället hade det varit företaget som behövt säga upp dem på grund av arbetsbrist på den gamla orten.

– Om det varit ett privat företag där vd:n beslutar sig för att flytta till Malmö, då hade det funnits en klar praxis att de anställda inte är skyldiga att följa med, säger Veera Littmarck.

När det gäller statlig verksamhet finns det dock inte någon nyare praxis. En orsak är att man, vid tidigare flyttar, kommit överens innan situationen uppstått. När frågan nu ställs på sin spets i Arbetsdomstolen gäller det bara ett fåtal av de anställda på myndigheten.

– Nästan alla på Fastighetsmäklarinspektionen har redan sagt upp sig. Det är det första som händer när man berättar om en flytt. För ST:s del handlar det om tre medlemmar som är kvar, säger Veera Littmarck.

Gilla oss på Facebook för att läsa fler nyheter och krönikor.

Vad händer när jobbet flyttar?

För den som råkar ut för att arbetsplatsen ska flytta gäller det, Enligt ST:s förbundsjurist Veera Littmarck, att undersöka om det finns några regler för geografisk arbetsskyldighet i sitt anställningsavtal eller kollektivavtal. Förmodligen finns det inte det.

– De allra flesta anställingsavtal innehåller inte någon information om det, och inte heller några kollektivavtal jag känner till, säger hon.

Nästa steg blir, enligt Veera Littmarck, att undersöka om det, inbyggt i tjänsten, finns en rimlighet i att flytta till annan ort. Hon tar som exempel en kringresande försäljare som kanske inte kan hävda mot sin arbetsgivare att den ska få jobba på samma ort hela tiden.

I annat fall, menar hon att det är upp till arbetsgivaren att säga upp den anställde på grund av arbetsbrist på ursprungsorten.