Myndigheten för tillgängliga medier, Inspektionen för socialförsäkringen och Swedac. Det är några av de myndigheter som snart ska lämna Stockholm och flytta ut i landet.

Det meddelade statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi på en presskonferens i Malmö i dag.

Totalt handlar det om omkring 900 tjänster på nio olika myndigheter som lämnar centrala Stockholm. Vissa hela vägen till Malmö, och andra något kortare.

Biståndsmyndigheten Sida flyttar exempelvis från Stockholm till grannkommunen Botkyrka.

– Sverige ska hålla ihop. Det är viktigt att alla delar av vårt land känner att de är med i framtidsprojektet Sverige, sa Stefan Löfven på presskonferensen.

Flytten är en del av regeringens mål om att 2 000 statliga jobb ska lämna Stockholm under den här mandatperioden, ett mål de nu anser vara uppfyllt tillsammans med tidigare aviserade myndighetsflyttar.

Arbetet har tidigare berättat om fackförbundet ST:s kritik mot den här typen av myndighetsflyttar som de menar kostar mycket pengar utan att bidra med fler jobb.

– För våra medlemmar innebär det i praktiken att flera hundra blir av med sina jobb och får sina liv uppryckta. Det innebär också att de här verksamheterna blir starkt påverkade under följande år eftersom få väljer att flytta med, sa ST:s ordförande Britta Lejon till Arbetet i augusti när flytten av omkring 500 statliga jobb aviserades.

Ardalan Shekarabi anser att fördelarna med flytten väger tyngre än nackdelarna för personalen.

– Det är ingen tvekan om att de människor som berörs i Stockholm ser en stor utmaning i detta. Det har jag väldigt stor respekt för men vår bedömning är att fördelarna med att få en bättre spridning av de statliga arbetstillfällen väger över de nackdelar som finns, sa han på presskonferensen.

För de anställda betyder flytten av myndigheter att de antingen får följa med, eller säga upp sig. Det framgick av en dom i Arbetsdomstolen från mitten av november.

Tvisten gällde anställda på Fastighetsmäklarinspektionen som flyttade från Stockholm till Karlstad.

Myndigheten menade att de anställda har en skyldighet att följa med. Om de inte vill det får de själva säga upp sig. Men att säga upp sig själv leder till ekonomiska förluster, enligt de anställdas fackförbund ST och Jusek.

Och Arbetsdomstolen gick på myndighetens linje och hänvisade till den ordning som sedan mitten av 60-talet tillämpats vid statliga omorganiseringar.

”Denna ordning är väl förankrad i lag och förarbeten”, skriver man i domen och betonar också att ”parterna på den statliga sektorn sett till att arbetstagare som säger upp sig i samband med omlokalisering av myndigheter omfattas av tillämpliga omställningsregleringar” som trygghetsavtal.

Hit flyttar de statliga jobben

De här myndigheterna flyttar helt:

 

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö, senast den 31 december 2019. Beslutet rör omkring 100 årsarbetskrafter.

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till Göteborg, senast den 1 augusti 2019. Beslutet rör ca 50-60 årsarbetskrafter.

Swedac

Swedac ska lokalisera all verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm till Borås, (där myndigheten bedriver verksamhet i dag), senast den 30 april 2020. Beslutet rör ca 40 årsarbetskrafter.

 

Och här flyttar delar av verksamheterna:

Tullverket

Tullverket ska flytta minst 30 jobb  från Stockholm till Malmö, senast den 31 januari 2019. Detta gäller utöver det tidigare beslutet att placera 50 nya tulltjänstemän i Malmö.

Tillväxtverket

Tillväxtverket ska flytta minst 10 årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö, senast den 1 mars 2019.

Trafikverket

Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad med 80– 100 årsarbetskrafter, senast den 31 december 2019.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten ska flytta delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad (15 årsarbetskrafter), Luleå (10 årsarbetskrafter) och Sundsvall (10 årsarbetskrafter), senast den 31 januari 2019. Kronofogdemyndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ska flytta ytterligare en del av sin verksamhet till Mölndal, senast den 31 maj 2019. Beslutet avser myndighetens arbete mot osund konkurrens och omfattar ca 25 årsarbetskrafter.

SIDA

Tidigare i dag tillkännagavs också att Sida ska lokalisera den verksamhet som i dag finns i Stockholms stad till Botkyrka kommun. Beslutet rör omkring 500 årsarbetskrafter.