LO-förbundens frustration över samråden med Arbetsförmedlingen har varit stor. Inför ett beslut om subventionerad anställning skickar myndigheten uppgifter till det berörda fackförbundet, bland annat om vilken lön som arbetsgivaren uppger.

Förbundet ska svara på om lönen som arbetsgivaren uppgett ligger i nivå med gällande kollektivavtal.

Subventionerade jobb

HRF bojkottar samråd om löne­subventioner

Arbetsrätt

Kritiken har bland annat gällt att fackförbund inte känner att de får gehör för sina synpunkter. Och att sekretess kring vem anställningen gäller gör att det är omöjligt för facken att följa upp anställningsvillkor.

Under måndagen den 18 december, beslutade regeringen om att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga de kritiserade fackliga samråden.

– Både LO och många LO-förbund har tagit upp det här problemet med mig. Man tycker inte att samråden fungerar och att det är för många oseriösa arbetsgivare som får del av subventionerade anställningar. Jag tar de uppgifterna på stort allvar. Jag utesluter inte att vi kan behöva ändra det system vi har i dag för samråden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen, i samråd med arbetsmarknadens parter, kartlägga hur samråden fungerar.

Bland annat ingår att se över hur fackens synpunkter vid samrådet används av Arbetsförmedlingen när de ska fatta beslut. Uppdraget ska vara färdigt senast den 30 april nästa år.

Vilka typer av förändringar kan bli aktuella?
– Det är för tidigt för mig att kommentera. Men jag har fått omfattande uppgifter från fackliga organisationer men behöver nu ett ordentligt underlag från myndigheten, säger Ylva Johansson.

Subventionerade jobb

Företagarna: Samråden fungerar dåligt

Arbetsrätt

Det förbund som uttryckt starkast kritik bland LO-facken är Hotell- och restaurangfacket.

Förbundets avtalssekreterare har i en tidigare intervju med Arbetet pekat på att det går åt fem heltidstjänster för att besvara de 17 000 samråd de får in varje år.

Förbundet anser att de lägger ner för mycket resurser på samråden i förhållande till vad de får ut, något som fått förbundet att besluta om att helt bojkotta samråden efter årsskiftet.

Bland annat får inte fackförbunden återkoppling på om personer anställts trots fackets varningar om dåliga arbetsvillkor eller för låga löner.

Detta på grund av sekretess från myndighetens sida.

– Däremot händer det ofta att vi får in ett löneärende från en arbetsplats där vi sagt nej, sa Per Persson till Arbetet i oktober.