Inför Arbetsförmedlingens beslut om en person ska få en subventionerad anställning ska det ske ett samråd med facket. Samrådet ska handla om huruvida arbetsgivaren har kollektivavtalsliknande villkor.

Men flera LO-förbund säger nej i samrådet om det saknas kollektivavtal, även då det inte är krav på kollektivavtal för att få en anställningssubvention.

Per Persson förklarar att HRF alltid säger nej i dessa fall, men att de också svarar på frågan om lönen ligger under eller i nivå med kollektivavtalet så att arbetsförmedlaren får underlag för sin bedömning.

Subventionerade jobb

AF saknar statistik om fusk med subventionerade jobb

Arbetsrätt

HRF anser också att en arbetsgivare som saknar kollektivavtal men som ändå betalar avtalsenlig lön när som helst kan ändra den lönen.

– Det blir en ensidig utfästelse från arbetsgivaren. Kollektivavtal innebär även semesterersättning, ob etcetera och det är helt omöjligt för en arbetsförmedlare att kontrollera. Och vi kan inte heller göra det eftersom vi inte får reda på vem personen är, säger Per Persson.

De flesta arbetsgivare som tar del av anställningsstöd är småföretag. Från arbetsgivarhåll tycker Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna, att samråden fungerar ”väldigt dåligt” på sina håll.

– Det är väldigt ofta som den fackliga organisationen avslår ansökningar när företaget inte har kollektivavtal. Ofta bryr de sig inte om att titta så mycket på villkoren i sig, vilket är helt lagstridigt. Det här upplever företagare som ett jätteproblem, säger hon.

Enligt henne bör det inte vara svårt för facket att stämma av om försäkringar och löner är rätt.

Subventionerade jobb

HRF bojkottar samråd om löne­subventioner

Arbetsrätt

– Sedan måste ju grundinställningen vara att företagen följer de regler och lagar som finns. Här har man en ordning som gör att en part på arbetsmarknaden som egentligen inte är en riktig part i förhållande till företagen utan kollektivavtal plötsligt kan avgöra om ett företag får komma i åtnjutande av det här stödet eller inte.

Hur väl lever företagare upp till de här kraven i dag?
– Det är svårt att säga. Men det som ofta kommer fram är svårigheten att få tillgång till stöd om man inte har kollektivavtal, eftersom många LO-förbund har likställt kravet på likvärdiga villkor med att man måste teckna kollektivavtal.