När fack och arbetsgivare presenterade sitt förslag om etableringsanställningar den 10 november var arbetsmarknadsminister Ylva Johansson snabb att välkomna det.

Förhandlingar mellan parterna och regeringen om etableringsjobben ser ut att komma igång inom kort, och definitivt före jul. Alla inblandade säger att det har mycket hög prioritet.

– Jag räknar med att en inbjudan till parterna går ut den här veckan, sa Ylva Johansson till Arbetet på tisdagen. Jag vill att samtal kommer igång omedelbart.

Men förhandlingarna kan bli svåra. Parternas förslag är förknippat med betydligt fler krav på staten än de som fack och arbetsgivare berättade om när förslaget presenterades.

Förutom att staten förutsätts stå för större delen etableringsjobbarnas inkomst, och se till att de får utbildning, begär parterna att såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjuk- och föräldraförsäkringen ska omfatta etableringsanställningarna.

Parterna: Etableringsjobb ska ge nyanlända rätt att stanna

Arbetsrätt

– Jag tror att vi kan hitta sätt att mötas där, säger Ylva Johansson. Men jag har svårt att se att någonting annat än lön ska fungera som grund för arbetslöshetsförsäkringen.

Det beskedet pekar mot att bara de 8 000 kronor som etableringsjobbarna ska få i lön av sin arbetsgivare skulle ge rätt till a-kassa.

Betydligt svårare är parternas krav att etableringsjobben ska kvalificera för permanent uppehållstillstånd.

– Där måste jag säga att jag tror att det är väldigt svårt att tänka sig att det här skulle leda till förändringar i migrationspolitiken. Det tror jag är att begära för mycket av regeringen, säger Ylva Johansson.

– Vi har precis kommit överens om en förlängning av den restriktiva lagen till sommaren 2019. Jag har väldigt svårt att se att vi skulle sätta oss och göra förändringar i den lagen.

LO vill börja förhandla med staten om etableringsjobb

Politik

Parterna är kritiska till Arbetsförmedlingen, och vill låta omställningsföretag sålla fram de personer som kan passa för etableringsjobb.

– Jag tar väldigt allvarligt på de synpunkterna, säger Ylva Johansson. Vi måste självklart hitta en lösning som parterna är trygga med. Samtidigt är det svårt att lägga ut myndighetsutövning på någon som inte är en myndighet. Men jag hoppas att vi ska lösa det.

Integration kan bli en viktig fråga i den kommande valrörelsen. Vad betyder det för regeringen att få en modell på plats som parterna står bakom?
– Det här är vår modell, i den meningen att den bygger på den svenska partsmodellen, svarar Ylva Johansson. Mot den står de borgerliga partiernas modell, där man går in och lagstiftar om löner.