En majoritet av LO-förbunden säger ja till den principöverenskommelse som slutits med arbetsgivarna om etableringsjobb, för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa, på arbetsmarknaden. Det skriver LO i ett pressmeddelande.

– Jag är väldigt glad att vi nu går vidare med att skapa möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det viktiga nu är att staten bidrar med både resurser och inte minst utbildning så att detta kan bli verklighet, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i pressmeddelandet.

Nu kommer förhandlingar att inledas med staten om vad de ska bidra med i form av utbildningsinsatser på betald arbetstid, subventioner med mera.

Jobbförslag: Arbetsgivare ska kunna anställa nyanlända för 8000

Arbetsrätt

Efter att förhandlingar med staten avslutas kommer branschavtal att slutas mellan parterna.

Byggnads och GS kommer inte att delta i förhandlingarna då de redan har en modell kring detta med sina motparter.

Enligt LO ska även en del andra förbund ha ”betänkligheter” kring principöverenskommelsen men har möjlighet att i ett senare skede ansluta och skapa branschavtal.

Transport hoppade av förhandlingarna i ett tidigt skede.