Efter en lång förtroendekris meddelade styrelsen för Sveriges Veterinärförbund i början av oktober att den avgår.

I dag samlas förbundets fullmäktige till ett extrainsatt möte för att välja en ny, interimistisk styrelse. Om valberedningens förslag går igenom kommer styrelsen att bestå av idel nya namn.

Den ska bara leda förbundet fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte, då en ordinarie styrelse utses, men har flera akuta uppgifter att ta itu med.

Torkel Ekman, som av valberedningen föreslås bli andre vice ordförande, är försiktig med kommentarer innan han blivit vald, men som vice ordförande i Sveriges veterinärmedicinska sällskap, en underförening inom Veterinärförbundet, har han en bild av vad som behöver göras.

–  Fackliga ärenden har lagts på hög då förhandlingsavdelningen inte har fungerat. Att få igång förhandlingsarbetet är prioriterat.

Krisen i Veterinärförbundet

Jusek stämmer Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

– Till de akuta frågorna hör också att föra en dialog med Jusek, som har stämt Veterinärförbundet för avskedandet av vår jurist.

Den nya styrelsen tillträder, med Torkel Ekmans ord, i ett informationsvakuum. Det gäller inte minst förbundets ekonomiska ställning.

Fortfarande finns inget bokslut för 2016, trots att årsbokslut brukar vara färdiga i maj eller juni påföljande år.

– Jag har fått oroande signaler om extraordinära utgifter, säger Torkel Ekman. Förbundet säljer aktie för att kunna betala löner till personalen.

Mycket av den interna kritiken mot Veterinärförbundets avgående styrelse har handlat om att förbundsledningen anlitat externa konsulter till höga kostnader, samtidigt som förbundet måste spara och dra ner personalstyrkan på sitt kansli.

Arbetet har tidigare rapporterat om att ordföranden Marja Tullberg biträddes flitigt av advokatbyrån Lindahl under vårens förhandlingar om personalminskning.

Användandet av jurist och andra konsulttjänster har fortsatt även under hösten.

Faktura från Westander Publicitet och Påverkan AB (klicka på bilden för att se den större)

Under september 2017, då Arbetet började granska Veterinärförbundet, anlitades pr-byrån Westander Publicitet och Påverkan AB till en kostnad av 124 688 kronor.

Enligt fakturan avser summan ”rådgivning om kommunikationsfrågor”.

– Personalsituationen på kansliet är ännu en viktig uppgift för den nya styrelsen, säger personalföreningens ordförande Johan Beck-Friis.

Krisen i Veterinärförbundet

Höga konsult- och juristnotor på Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

Den gamla styrelsen ville skära bort fyra tjänster vid kansliet, och samtidigt inrätta en ny tjänst för marknadsföring. Förhandlingarna om det förslaget avslutades i oenighet.

– Den gamla styrelsen var helt kompromisslös. Vi hoppas att den nya styrelsen ska vara redo att diskutera en kompromiss, säger Johan Beck-Friis. Personalen hoppas på arbetsro och en ledning som agerar ansvarsfullt mot sina anställda.

Om valberedningens förslag får stöd på fullmäktigemötet under onsdag eftermiddag blir Katja Puustinen ny ordförande för Sveriges Veterinärförbund.

Hon har bland annat varit ordförande för akademikerföreningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.