REPLIK Ali Esbati (V) skriver i ett svar på min artikel från 20/10 på arbetet.se kring Kristdemokraternas förslag till avdragsrätt för a-kasseavgiften att han tycker vi ska idka självkritik.

Detta då vi var med och tog bort avdragsrätten under alliansperioden. Det gör vi gärna.

Men då får han också betänka att det var en tid med ekonomisk kris av stor magnitud i hela världen, som även påverkade Sverige. Då fann vi det nödvändigt att strama åt budgeten.

Att dra in avdragsrätten för fack-och a-kasseavgift var inget vi prioriterade från Kristdemokraterna. Men som Esbati själv konstaterar så har han själv inte fått igenom förslag om avdragsrätt för a-kasseavgift i samtalen med S och MP regeringen. Sådant är det politiska livet ibland.

Vi fick också kompromissa emellanåt. Det är ett ständigt prioriterande i budgetarbetet.

Reformutrymmet var i år enligt finansministern 40 miljarder kronor. Ekonomin går på högvarv. Samtidigt om man slår ihop full avdragsrätt för både fack- och a-kasseavgift skulle det kosta cirka 8–10 miljarder kronor enligt riksdagens utredningstjänst.

Vi har prioriterat att fler ansluter sig till a-kassan. Det är något vi menar är bra för den enskilde som blir arbetslös, men även för samhället i stort. Hur V har prioriterat är oklart.

Esbati kan nu glädja sig åt att ett alliansparti tar initiativet i frågan om avdragsrätt för a-kassan, i riksdagen. Och det vore väl bra om vi kunde enas i denna fråga.