I Kristdemokraternas alternativa budget som presenterades i riksdagen den 2 oktober gör vi en satsning i syfte att öka anslutningsgraden till a-kassan. Vi föreslår att riksdagen beslutar om att göra medlemskapet i a-kassan avdragsgill.

För oss är det viktigt att människor har en grundtrygghet med en omställningsförsäkring som kan bära igenom en tid av arbetslöshet mellan arbeten.

Med ett föränderligt arbetsliv är flexibilitet på arbetsmarknaden viktigt för att kunna komma igen. Frågan om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring verkar ha gått i stå, så låt oss i stället hitta incitament för att få fler att ansluta sig frivilligt.

Alla som arbetar och uppfyller villkoren för försäkringen bör omfattas av en arbetslöshetsförsäkring med rätt till inkomstrelaterad ersättning för den som blir arbetslös.

Under december 2016 var cirka 3,5 miljoner arbetstagare med i en a-kassa. Det betyder att cirka 70 procent av arbetskraften (personer mellan 16 och 63 år) var arbetslöshetsförsäkrad.

A-kassan är ett skyddsnät för en tillfällig period då man inte jobbar. Ju fler som är med, desto större är också samhällsvinsten

Désirée Pethrus (KD)

Det här är en betydligt lägre siffra än för tio år sedan då anslutningsgraden var 81 procent. Den utvecklingen vill vi nu vända på.

Utan a-kassa blir konsekvensen av arbetslöshet så mycket svårare. Att inte kunna få en lönebaserad ersättning medför risk för att man i stället måste söka försörjningsstöd från sin kommun.

Innan försörjningsstöd kan mottas måste försäljningsbara tillgångar säljas, vilket gör att saker som bil och fritidshus går bort.

Frukten av flera års tidigare arbete riskerar därmed försvinna. A-kassan är ett skyddsnät för en tillfällig period då man inte jobbar.

Ju fler som är med, desto större är också samhällsvinsten. Lågkonjunkturer då arbetslösheten stiger slår inte lika hårt om fler får ut en inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

Därför är en hög anslutningsgrad viktig för att de sociala konsekvenserna av arbetslösheten inte ska bli för svåra i samhället. Fler kan försörja sig och sina familjer tack vare a-kassan under en övergångsperiod.

Kristdemokraterna har i årets budget föreslagit en uppräkning av a-kassan om än inte lika hög nivå som regeringens förslag. Vi ser vikten av en a-kassa som är någorlunda följsam till löneutvecklingen.

För att få fler att ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen har Kristdemokraterna budgeterat så att medlemmar i a-kassan får en skattereduktion motsvarande 25 procent av avgiften.

Fler kan försörja sig och sina familjer tack vare a-kassan under en övergångsperiod.

Désirée Pethrus (KD)

Det beräknas enligt riksdagens utredningstjänst kosta staten cirka 1,3 miljarder kronor. Det gör anslutningen till försäkringen mindre kostsam för den enskilde vilket förhoppningsvis stimulerar till en högre anslutningsgrad.

Det kan även minska stat och kommuners utgifter vid konjunkturnedgångar.

Regeringen gör tyvärr inte den prioritering som Kristdemokraterna gör. I stället väljer regeringen som en av sina mer kostsamma reformer i den nyligen presenterade budgetpropositionen att enbart göra fackföreningsavgiften avdragsgill.

Det kostar cirka 2,7 miljarder på årsbasis med 25 procents avdragsrätt för avgiften. Det är synd att regeringen glömmer bort vikten av en hög anslutningsgrad till a-kassan.