Désirée Pethrus (KD) föreslår att man ska ha rätt att dra av a-kasseavgiften. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att fler ansluter sig till a-kassan och vill därför införa en skattereduktion motsvarande 25 procent av avgiften.

I artikeln talar sig Pethrus varm för en hög anslutningsgrad i a-kassan och konstaterar att betydligt färre är med i en a-kassa i dag jämfört med för tio år sedan.

Hon nämner dock ingenting om orsakerna till detta. Ibland är minnet kort.

Jag vill därför påminna Pethrus om att det var hennes parti som tillsammans med övriga allianspartier avskaffade skattereduktionen för medlemsavgiften till a-kassan 1 januari 2007.

Tillsammans med en mängd försämringar av arbetslöshetsförsäkringen, i form av höjda avgifter och sänkta ersättningar, bidrog detta till att hundratusentals människor lämnade arbetslöshetskassorna.

Jag vill även påminna Pethrus om att hennes parti röstade nej till att införa en skattereduktion för avgiften till a-kassa 2001.

I sin följdmotion – undertecknad av bland andra Désirée Pethrus – framhöll KD i stället vikten av en ”högre egenfinansiering” i arbetslöshetsförsäkringen, så att ”kassornas huvudmän”, alltså facken, skulle få ”ekonomiska incitament” att hålla sina krav nere: ”Genom en högre grad av avgiftsfinansiering uppnås ett bättre samband mellan lönebildning och arbetslöshet.

På så sätt förbättras arbetsmarknadens funktionssätt.” (motion 2001/02: Sk13). Vi känner igen argumentationen från högerregeringen Reinfeldt.

Det är glädjande att Kristdemokraterna har ändrat ståndpunkt och nu vill införa en avdragsrätt för a-kasseavgiften i syfte att få fler att gå med i en a-kassa. Lite självkritik vore dock på sin plats.

KD och övriga allianspartier har ett tungt ansvar för att anslutningsgraden till a-kassan sjönk kraftigt efter högerregeringens angrepp på arbetslöshetsförsäkringen.

Poängen i Pethrus artikel är främst att kritisera förslaget om att göra fackföreningsavgiften avdragsgill. För oss i Vänsterpartiet hänger en stark fackföreningsrörelse och en välfungerande a-kassa ihop.

Vi har varit pådrivande för att reparera en del av det som förstördes av KD och Reinfeldt-regeringen

Ali Esbati (V)

Vi har varit pådrivande för att reparera en del av det som förstördes av KD och Reinfeldt-regeringen.

Taket i a-kassan har höjts, liksom grundbeloppet. Möjligheten till deltidsstämpling har förbättrats. Andra åtgärder för att fler ska kunna kvalificera sig till a-kassan ses över.

Vänsterpartiet, som har förhandlat fram avdragsrätten för fackföreningsavgift, driver fortsatt kravet på att även a-kasseavgiften ska vara avdragsgill.

Vi kan konstatera att vi inte fick igenom detta i budgetförhandlingarna denna gång, men vi kommer att lyfta kravet på nytt.

Vi förutsätter att KD – om partiet finns kvar i riksdagen då – röstar för ett införande av avdragsrätt för medlemsavgift i a-kassan när ett sådant förslag läggs fram på riksdagens bord.