”Jag tar till mig av kritiken”, säger Ylva Johansson (S) om fackens ifrågasättande av samråden kring subventionerade jobb. Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att kartlägga hanteringen, lyder arbetsmarknadsministerns besked.

– Jag ser en hel del problem. Facken lägger ner mycket tid och det är medlemmarna som betalar det arbetet. Jag är inte säker på att det arbete som läggs ner motsvaras av att vi faktiskt kommer till rätta med de problem som finns, med oseriösa aktörer till exempel, sammanfattar minister Ylva Johansson (S) sin bild.

Arbetet har berättat om att Hotell- och restaurangfacket som en markering har beslutat att inte längre delta i samråden med Arbetsförmedlingen.

Att fråga facket om lön och andra villkor ligger i linje med gällande kollektivavtal är något som arbetsförmedlare måste göra inför beslut om en subventionerad anställning.

HRF menar att de lägger ner mycket resurser på att besvara alla samråd, men att de samtidigt inte får något gehör när de varnar om oseriösa arbetsgivare.

Subventionerade jobb

HRF bojkottar samråd om löne­subventioner

Arbetsrätt

– Det är jag väldigt ledsen över att höra. Jag tar till mig av deras kritik. Jag är inte främmande för att göra förändringar, men hur de förändringarna kommer se ut och när de kommer kan jag inte svara på i dag.

Ylva Johansson säger till Arbetet att hon framöver kommer att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga hur samråden fungerar, för att hon ska få en bättre kunskapsbild.

När får Arbetsförmedlingen det uppdraget?
– Det får vi återkomma om.

HRF vill att regeringen tar hänsyn till kritiken när den nya anställningssubventionen Introduktionsjobb ska utformas. Då ska fem lönestöd för nyanlända och långtidsarbetslösa slås ihop till ett.

Ett nytt regelverk till Arbetsförmedlingen om hur Introduktionsjobben ska fungera kommer under våren, men Ylva Johansson menar att den här frågan nog ska hanteras separat.

HRF vittnar om fusk med löneutbetalningar vid subventionerade anställningar i restaurangbranschen och förbundet vill se mer kontroller. Regeringen har en lösning på gång, berättar Ylva Johansson.

Subventionerade jobb

Anställd fick flera tusen för lite i månadslön vid bidragsjobb

Arbetsrätt

I stället för att subventionen som i dag betalas ut som ett bidrag ska stödet för de nya introduktionsjobben ges som en återbetalning på arbetsgivarens skattekonto hos Skatteverket.

Bidraget ges därmed till arbetsgivaren i efterhand, när skatt och avgifter har betalats in.

Från 1 januari 2019 börjar en ny lag gälla som gör att arbetsgivare kommer att redovisa skatt, avgifter och lön på individnivå månadsvis och de här uppgifterna kommer Arbetsförmedlingen ha tillgång till.

– Lönen måste vara utbetald och registrerad hos Skatteverket som utbetalad till den faktiska individen. Det är ett sätt att komma åt detta, säger Ylva Johansson och tillägger:

– Det vi tittar på i detaljerna nu är hur vi i den nya förordningen kan säkerställa att vi på alla sätt minimerar riskerna för felaktiga och fuskande utbetalningar.