Till en början anmälde sig tre skyddsombud på tobaksbolaget till en kurs om rehabilitering.

I kollektivavtalet mellan parterna står att skyddsombud ska få gå grund- och vidareutbildning och att det ska bekostas av arbetsgivaren, skriver man i stämningsansökning som skickats in till Arbetsdomstolen.

Bolaget ville dock se över andra utbildningar i det aktuella fallet, och avslog skyddsombudens begäran om ledighet för den tre dagar långa kursen.

Det blev förhandling, och enligt stämningsansökan kom då parterna överens om att två av skyddsombuden skulle få gå utbildningen.

Men när fakturan skulle betalas vägrade bolaget att fylla i underlaget. Så än så länge är det Livs som får stå för notan för utbildningen.

Men förbundet går alltså vidare till domstol för att avgöra fallet.