Byggnads egen kurs för skyddsombud ger inte rätt till betald ledighet för facklig utbildning. Det slår Arbetsdomstolen fast i en fråga som parterna varit oense om i tio år. Därmed förlorar facket målet och får stå för rättegångskostnader på närmare en halv miljon kronor.

Byggnads har en egen kurs för skyddsombud och medbestämmandeledamöter. Enligt facket ger kursen, som omfattar 40 timmar fördelat på fem dagar, rätt till ledighet med bibehållen lön och andra villkor enligt förtroendemannalagen.

Enligt arbetsgivarna, Sveriges byggindustrier (BI), har parterna kommit överens i ett arbetsmiljöavtal som slöts 2010 att enbart ge betald utbildning för en partsgemensam kurs för dem som enbart har uppdrag som skyddsombud.

Men enligt facket är man inte överens, och har så inte varit sedan 2004. Facket har fortsatt kalla byggnadsarbetare till den egna kursen, som man bland annat menar är nödvändig då den är mer praktiskt inriktad än den partsgemensamma.

Arbetsdomstolen konstaterar att det inte går att konstatera vem som har rätt – ord står mot ord. Domstolen ger sig därför på att tolka det arbetsmiljöavtal som finns. Och ger arbetsgivarna rätt i att avtalet är en avvikelse från lagen om att få utbilda sig fackligt på arbetstid, för att det ersatts av den partsgemensamma kursen.

Som förlorande part i den sega konflikten får Byggnads stå för notan på rättegången – 487 500 kronor. Två ledamöter, Transports Marcel Carlstedt och Pappers Mats Jutterström, var skiljaktiga och anser inte att avtalet ”inskränker de fackliga organisationernas rätt enligt förtroendemannalagen”.

Läs domen i sin helhet.