Under torsdagen presenterade Moderaternas partistyrelse sitt förslag om att kompetens ska väga tyngre än anställningstid i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Det återstår att se hur förslaget mottas under partiets arbetsstämma i oktober, men klart är att det väcker kraftiga reaktioner från fackligt håll.

– Om man lägger ett sånt här förslag vet man inte hur det fungerar i dag på stora delar av arbetsmarknaden. Kompetensen är en väldigt viktig fråga i uppsägningsförhandlingar, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson som är kritisk mot förslaget.

Marie Nilsson kallar kompetens för den nya anställningstryggheten i industrin.

Om man lägger ett sånt här förslag vet man inte hur det fungerar i dag på stora delar av arbetsmarknaden

Marie Nilsson, IF Metall

Hon poängterar att det vid uppsägningsförhandlingar på en arbetsplats inte främst handlar om anställningstid, utan att personer måste ha tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som återstår efter neddragningar för att få stanna.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, är inne på samma linje:

– Kompetens är inte bara viktigt, det är grundläggande i las.

Han har läst Moderaternas förslag och tror att Moderaternas partistyrelse är ute efter något annat när de använder begreppet kompetens.

– Jag tror att Moderaterna är ute efter att arbetsgivaren ska kunna välja ut den de tycker är bäst. Och det är något subjektivt. Ändrar man lagstiftningen åt det hållet överför man en hel del makt till arbetsgivarna.

Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Niklas Beckman säger att det är lite oklart exakt vad Moderaterna vill göra.

Men utifrån hur han tolkar det, att kompetens handlar om vem som gör jobbet bäst, ser Svenskt Näringsliv förslaget som ett steg i rätt riktning.

Moderaterna vill ändra turordnings­reglerna

Politik

– I dag handlar det om vem som har ”tillräckliga kvalifikationer”, att man ska kunna utföra eller lära sig att utföra ett visst arbete. Det handlar inte om vem som utför det bäst eller har bäst kvalifikationer. Vi vill att företagen ska kunna anpassa arbetsstyrkan efter vad som är bäst för dem, och då är kompetens ett bättre mått än anställningstid.

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, menar att förslaget skulle innebära att man avskaffar anställningsskyddet.

– Om arbetsgivaren kan välja helt fritt vilka den tycker är bäst och är den som ska bedöma kompetensen, då har du inte något anställningsskydd. I dag har fackliga organisationer möjlighet att syna arbetsgivarens argument och bedömningar.

Han menar att förslaget skulle slå olika i olika branscher. I industrin och på många andra håll görs ofta så kallade avtalsturlistor, där klubb och arbetsgivare förhandlar om vem som ska stanna och vem som ska gå, och där kompetens är ett viktigt inslag.

Vi vill att företagen ska kunna anpassa arbetsstyrkan efter vad som är bäst för dem, och då är kompetens ett bättre mått än anställningstid.

Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv

För anställda i kommuner sker sällan uppsägningar, betonar han, och inom hotell- och restaurangbranschen samt i handeln har många visstidsanställningar. Det gör att förhandling om turordningsregler inte blir aktuellt lika ofta.

Dan Holke tror att domare skulle få svårt att avgöra fall, där en person anser att den varit mer kompetent än någon annan och därmed felbehandlats vid uppsägningar.

– Det blir en nästan omöjligt uppgift för en domare att pröva det.

Det tror däremot inte Svenskt Näringslivs arbetsrättsjurist Niklas Beckman.

– Domstolar bedömer redan om personer har tillräckliga kvalifikationer, så då bör man även kunna utgå från kriterier om bäst kompetens för fortsatt arbete. Det finns formella kvalifikationer, dokumenterade prestationer på arbetet, utbildning och hur lång yrkeserfarenhet man har. Arbetsgivare är ganska vana att bedöma det och jag tror att även domare kan göra det, säger han.

Det nya arbetarpartiets resa – tur och retur

Nyheter

TCO:s Samuel Engblom tycker att Moderaternas utspel är problematiskt, dels eftersom han tycker att partiet har gått tillbaka till den syn på anställningsskydd som de hade tidigare, innan de blev Nya Moderaterna.

Han pekar även på en specifik risk med att skriva in i las att kompetens ska väga tyngre än anställningstid.

– Den här typen av utspel underlättar inte nya förhandlingar om omställningsavtal. Det är ju precis de här sakerna parterna köper och säljer.

För TCO sker förhandlingar om omställningsavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Han säger att arbetsgivarna inte lägger pengar för bättre stöd för de som blir av med jobben för att de är snälla.

– De gör det för att de får något tillbaka – större möjlighet att bestämma vilka som ska vara kvar och vilka som ska gå. Där ingår möjligheter till avsteg från turordningsreglerna.

Samuel Engblom pekar på att det redan i dag finns möjligheter att göra avsteg från turordningsregler. Det kan till exempel handla om skrivningar i kollektivavtal och i omställningsavtal om att arbetsgivaren ska få behålla viktiga nyckelpersoner.

I både industrin och i tjänstemannayrken är det vanligt med avtal som ger möjlighet att förhandla fram så kallade avtalsturlistor över vilka som får sluta. Där väger de anställdas kompetens ofta tungt.