Under sommarens Almedalsvecka risade dåvarande M-ledaren Anna Kinberg Batra Centerpartiets förslag om att slopa turordningsreglerna för företag med upp till 50 anställda.

”Vi ska vara rädda om anställningsskyddet på svensk arbetsmarknad”, sa hon då.

Samtidigt finns stämmobeslut på att partiet ska driva på för att förändra lagen om anställningsskydd.

Under Moderaternas arbetsstämma 2015 fick ungdomsförbundet MUF igenom kravet mot partistyrelsens vilja.

När partistyrelsen under onsdagen presenterade sina jobbförslag inför stämman i oktober lyste det kravet igenom ordentligt.

– Vi fick ett väldigt tydligt uppdrag från partistämman då och jag tycker att vi möter det med råge i de här förslagen, säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson till Arbetet.

Förutom tidigare förslag om att förlänga provanställningen från sex till tolv månader och att införa inträdesjobb vill partiets ledning nu få till mer långtgående förändringar av arbetsrätten.

Det nya förslaget går ut på att turordningsreglerna ska förändras så att de i högre grad baseras på kompetens.

”Många företag upplever att turordningsreglerna utgör ett hinder att anställa och behålla rätt kompetens.”, skriver partistyrelsen i sitt förslag.

Vi vill att kompetens ska väga mer i turordning och att tid på en arbetsplats inte ska vara det väsentliga

Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson tycker att det är ett problem att kompetens inte finns med i lagen om anställningsskydd i dag.

– I dag är det bara år som gäller, hur länge man har jobbat i ett företag. Det är en falsk anställningstrygghet. Vi ser att kompetensen blir allt viktigare för individen och arbetsgivare och därför vill vi ändra las på det sättet, säger Elisabeth Svantesson.

Hon påpekar att PTK:s och Svenskt Näringslivs förhandlingar om omställningsavtal, där turordningsreglerna var en fråga, strandade och att det nu krävs politisk förändring.

– Men vi vill diskutera kompetensfrågan med parterna. Det får inte bli godtycke från arbetsgivarna. Det måste finnas en tydlighet i hur man mäter kompetensen och det måste man ha diskussion med parterna om hur det ska se ut.

Vad vill ni plocka bort ur las och vad vill ni lägga till?
– Vi vill att kompetens ska väga mer i turordning och att tid på en arbetsplats inte ska vara det väsentliga, säger Elisabeth Svantesson men konkretiserar inte förslaget mer än så.

Det var precis det här som partiets ungdomsförbund krävde under Moderaternas arbetsstämma 2015.

Det nya arbetarpartiets resa – tur och retur

Nyheter

– Vi fick ju ett beslut av stämman att se över las och det gör vi nu. Vi har tagit god tid på oss i vår arbetsgrupp, vi har haft seminarier och vänt och vridit på olika alternativ.

Hur är stödet i partiet för era förslag om arbetsrätten?
– Jag uppfattar att många i partiet tycker att det här är ett bra förslag. Men vi har inte mött stämman än, vi har inte mött alla ombud så jag hoppas på en debatt.

Fler M-förslag om arbetsrätten

• Förslagen kommer att debatteras och beslutas om under Moderaternas arbetsstämma 12-15 oktober i Örebro.

• Partistyrelsen skriver också i sitt förslag att den vill se över rätten till återanställning, eftersom den frågan är nära kopplad till turordningsreglerna.

• Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har en arbetsgivare skyldighet att omplacera arbetstagaren om möjligt, annars kan uppsägningen ogiltigförklaras. Partistyrelsen vill inte att sådana uppsägningar ska kunna ogiltigförklaras utan bara ge möjlighet till skadestånd.