Ungefär en miljard har Svenskt Näringsliv lagt på externa opinionssatsningar sedan 2001, enligt Arbetets granskning. Nästan hälften av summan, 490 miljoner har gått till stiftelsen Fritt Näringsliv.

Stiftelsen är fristående, men Svenskt Näringsliv är väl representerat i styrelsen, vars ordförande Urban Bäckström tidigare var vd för just Svenskt Näringsliv.

Stiftelsens uppdrag är att främja idéutveckling och bilda opinion om marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Det gör stiftelsen främst genom tankesmedjan Timbro, som funnits i snart 40 år, och som enligt egen utsago omsätter cirka 30 miljoner kronor om året.

Timbro har runt 20 anställda som tillsammans med fristående medarbetare skriver rapporter, essäer och debattinlägg, gör podcasts och filmer samt arrangerar utbildningar och seminarier.

Timbro driver också ett bokförlag, har en webbtidning för opinionsbildning och har utbildningar bland annat genom Stureakademin för personer de definierar som ”morgondagens opinionsbildare, intellektuella, politiker, kulturskapare, forskare och företagare”.

Men det är inte bara Timbro som får del av pengar från Svenskt Näringsliv via stiftelsen Fritt näringsliv. Det gäller även tankesmedjorna Frivärld som bedriver opinionsarbete om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och Reforminstitutet som ska hitta och uppmärksamma innovativa lösningar på Sveriges utmaningar.

Dessutom går en del pengar varje år till nya aktörer som verkar i stiftelsens syfte.

Sådan finansiering har tidigare bland annat Centrum för rättvisa, som drivit ett antal uppmärksammade rättsfall fått, liksom det nu nedlagda samhällsmagsinet Neo, enligt uppgifter från tankesmedjan Arena idé.

De leder tankesmedjorna

• Karin Svanborg-Sjövall, vd för Fritt Näringsliv och Timbro. Tidigare chef för Folkpartiets Brysselkontor och ledarskribent på DN.

• Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet. Tidigare bland annat chefsekonom för Svenskt Näringsliv

• Katarina Tracz, chef för Frivärld. Medarbetare på tankesmedjan sedan den grundades 2011.