– Vårt mål är och förblir EU:s lägsta arbetslöshet 2020, säger statsminister Stefan Löfven (S) vid en pressträff tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S).

De presenterar en satsning på bland annat fler utbildningsplatser och investeringar för bättre etablering och matchning. Regeringen räknar med att åtgärderna uppgår till 4,3 miljarder nästa år och att de successivt ökar till 6,4 miljarder kronor till 2020.

Nästa år beräknas utbildningssatsningarna kosta 755 miljoner kronor, netto. Regeringen kommer bland annat att utöka platserna i kunskapslyftet med 32 000 platser.

De största satsningarna görs på yrkesvux och yrkeshögskolan med en permanent utökning av utbildningsplatserna.

– Det blir bland annat en enorm satsning på yrkeshögskolan, säger Stefan Löfven.

Samtidigt minskar utgifterna när antalet traineejobb och utbildningskontrakt dras ner.

Regeringen vill också införa en utbildningsplikt för nyanlända. Men Magdalena Andersson betonar att alla nyanlända själva har ansvar för sin etablering.

– Det ska inte finnas några otydligheter kring vilka krav som finns om du kommer till Sverige, säger Andersson.

Arbetslösheten bland utrikes födda är för hög och fler behöver komma in snabbare på arbetsmarknaden för att arbetslösheten ska fortsätta att sjunka, anser regeringen.

En del anställningsstöd kommer nu att förändras. Fem olika stöd blir istället ett introduktionsjobb, och bland de stöd som försvinner finns traineejobben.

Regeringen föreslår också olika åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor. Bland annat föreslås insatser under föräldraledigheten, uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor och satsningar på företagande.

Regeringen föreslår även att 500 miljoner kronor avsätts som en bonus för att stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Regeringen pekar på matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden. Runt 350 000 personer är arbetslösa samtidigt som det finns 100 000 lediga jobb.

– Företag vill och kan anställa men hittar inte rätt arbetskraft, säger Stefan Löfven.

Etablerings- och matchningsåtgärder beräknas kosta runt 1,2 miljarder kronor 2018 och åtgärder för att få företag att växa, bland annat utvidgat stöd till företag som anställer sin första person, uppgår till runt 2,3 miljarder kronor.