Regeringen och Vänsterpartiet är överens om skattelättnader för så kallade personaloptioner.

Det handlar om små företag med svårigheter att hitta rätt kompetens, ofta inom start up-branschen, som om de inte kan erbjuda marknadsmässiga löner ska kunna locka anställda med personaloptioner.

– Vi vill göra det möjligt för dessa företag att stanna och växa i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Statens inblandning kommer i och med att arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgifter. Och att den anställde skattar först när aktien säljs.

– Det är ett steg framåt och efterlängtat, men inte tillräckligt. Vi hade gärna sett färre avgränsningar. Att det skulle omfatta företag med max 250 anställda och som inte måste vara nya, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges ingenjörer.

Skattelättnaderna kommer att gälla företag med färre än femtio anställda med en nettoomsättning på maximalt 80 miljoner kronor. Företaget ska vara nytt, vilket innebär att det inte får vara äldre än tio år.

Ser ni någon risk att optionen ersätter löner?
– Den risken finns alltid, men våra skattejurister har tittat på utredningens förslag här och det verkar man ha garanterat sig emot i det här fallet, säger Peter Larsson.