Anställda vid två McDonalds restauranger i Cambridge och Crayford går ut i sympatistrejk 4 september tillsammans med kollegor över hela USA. I Storbritannien kräver anställda en lön på minst 10 pund i timmen, cirka 100 kronor, liksom säkrare anställningskontrakt.

I USA har anställda vid McDonalds strejkat i flera år för högre löner. De driver kampanjen Fight for 15 som kräver en minimilön om 15 dollar per timme, närmare 120 kronor, som Arbetet Global skrivit om i flera artiklar och reportage.

De brittiska arbetarna får i år hjälp av arrangörerna från den fackliga organisationen Unite Union i Nya Zeeland, skriver The Guardian. Unite Union har vunnit betydande segrar på hemmaplan däribland minimilöner på 15 dollar.

En delegation av arbetare från Belgien ska också resa till Storbritannien för att ge stöd åt strejken.

Arbetet Global har tidigare också uppmärksammat protester från tyska arbetare vid McDonalds restauranger. I Tyskland tjänar dessa 8,90 euro i timmen, vilket inte anses vara en tillräckligt god lön för att ha en bra pension efter 45 yrkesverksamma år.