–Det är dags för en förändring. Naquasia LeGrand protesterar med andra snabbmatsanställda utanför McDonald’s huvudkontor. 

– Vi jobbar hårt för pengarna som vi tjänar, och vi vill ha en lön som det går att leva på, så att vi kan försörja våra familjer, säger Naquasia LeGrand.

Det var andra året i rad som hamburgerkedjans aktieägare möttes av protester i samband med den årliga stämman. Demonstranterna utanför huvudkontoret kräver att bolaget höjer lönerna så att alla tjänar minst 15 dollar i timmen och får facklig representation.

Det uppmärksammade lönelyft som McDonald’s själva lanserade – till tio dollar i timmen – är Naquasia LeGrand missnöjd med.

Naquasia Le Grand. Foto: Lita Riddock

– Tio dollar räcker inte heller för att leva på. Den lönehöjningen berör dessutom bara den tiondel av alla McDonald’s-anställda som är anställda av moderbolaget. De stora flertalet av oss är anställda av franchisetagare, och vi omfattas inte alls, säger Naquasia LeGrand.

Hon tror att hennes och andra anställdas situation skulle förbättras påtagligt om de fick bilda en fackförening.

– Om vi hade en fackförening skulle jag inte behöva gå sjuk till jobbet av rädsla för att bli av med mina arbetstimmar eller få sämre pass, säger hon.

23-åriga Naquasia LeGrand har varit aktiv i Fight for 15-kampanjen sedan den inleddes senhösten 2012. Då bodde hon i New York och jobbade vid snabbmatskedjan Kentucky Fried Chicken.

– I början var det inte lätt att få mina arbetskamrater att engagera sig. En del är rädda för att de ska få sparken eller något sånt, säger Naquasia LeGrand.

Nyligen flyttade hon från New York till Charlotte i North Carolina. Sedan en månad tillbaka jobbar hon nattskiftet på en McDonald’s-restaurang utanför staden. Hennes lön är 7 dollar och 25 cent i timmen, vilket är samma nivå som den federala minimilönen. Sydstaten North Carolina hör nämligen inte till de delstater och städer som valt att införa en högre minimilön än den federala.

Trots att Naquasia jobbar 35 timmar i veckan räckaer inte pengarna till.

– Det är inte lätt att leva på den här lönen, säger hon.

– Jag fick barn för fyra månader sedan. Vi måste ha socialhjälp för att klara oss. Här i North Carolina måste man ha bil för att ta sig omkring, och det kostar. Ofta tvingas jag sluta med saker. Det har hänt att jag har fått klara mig utan telefon för att jag inte hade råd.

Enligt henne är det ingen större skillnad mellan att jobba för McDonald’s eller Kentucky Fried Chicken.

– Det är samma sak, det är bara maten som är annorlunda. Jag jobbade på två olika KFC-restauranger och ändå kunde jag knappt klara mig. Jag fick bara 18 timmar på det ena stället, och 22 timmar på det andra, säger Naquasia LeGrand.

Om kravet på högre lön förverkligades skulle hennes liv förändras radikalt.

– Om jag tjänade femton dollar i timmen skulle jag inte ständigt behöva gå runt och oroa mig för hur jag ska ta hand om mig själv och mitt barn. Jag skulle kunna ge tillbaka till samhället, säger Naquasia LeGrand.

– Hela tillvaron skulle bli mer stabil. För det är klart att den ständiga osäkerheten påverkar mig. Jag vill klara mig på egen hand, men som det är nu är jag ofta beroende av hjälp från andra, fortsätter hon.

Men hon tror inte att högre minimilöner i USA bara skulle beröra henne och andra i hennes situation.

– Vi skulle bli ett starkare land om alla hade en lön som det gick att leva på. Det är oacceptabelt att vi i åratal inte har haft det. Det är dags för en förändring, säger Naquasia LeGrand.

 

Läs också:

 

Fight for $15

Den 29 november 2012 gick ­hundratals anställda vid snabb­matsrestauranger runtom i New York ut i en endagsstrejk i protest mot usla löner och dåliga arbetsvillkor. Dessa proteststrejker har därefter spridits sig till andra städer i USA och blivit allt mer organiserade.

På senare tid har protesterna samlat anställda även utanför restaurangnäringen.

Vid omfattande manifestationer i mitten av april deltog bland annat lågavlönade inom vården, ­omsorgen och detaljhandeln. Kampanjen finansieras av SEIU, en av USA:s största fackförening­ar som ­huvudsakligen organi­serar fastighetsanställda, ­väktare och vårdpersonal.

De gemensamma kraven är en höjning av minimilönen till 15 dollar i timmen och facklig representation. Kravet innebär mer än en fördubbling av det lagstadgade federala lönegolvet på den amerikanska arbetsmarknaden. Många större städer och en del delstater har dock valt att på egen hand besluta om högre minimilöner. President Barack Obama har uttalat sitt stöd för en höjning av minimilönen till dryga tio dollar i timmen, men ett sådant lagförslag har inte gått igenom kongressen.