2008 Anländer till Sverige

Andrei Myslivets kommer till Sverige som asylsökande från Vitryssland.

2011 Kliver av asylprocessen

Han kliver av asylprocessen för att i stället söka arbetstillstånd då han fått jobb som isoleringsmontör på det företag där han än i dag arbetar.

2012 Får tvåårigt arbets- och uppehållstillstånd

Andrei Myslivets får ett tvåårigt arbets- och uppehållstillstånd som gäller från februari. Det ger även hans fru rätt att vara i Sverige.

2013 Får beviljad förlängning

Efter att han ansökt om förlängning får han snabbt ytterligare två års tillstånd beviljat från februari 2014.

2015 Lämnar in ansökan om permanent uppehållstillstånd

Efter fyra år med tillfälliga tillstånd kan man få permanent uppehållstillstånd. Andrei Myslivets lämnar in en sådan ansökan i december.

2016 Får avslag på ansökan om permanent tillstånd

I augusti får han besked om avslag på ansökan om permanent tillstånd. Migrationsverket hävdar att hans lön inte varit i nivå med byggavtalet och inte heller motsvarat den lön som arbetsgivaren uppgett inför tidigare arbetstillstånd. Det går även att ge tillstånd utifrån personliga förhållanden, så som anpassning till Sverige. Migrationsverket slår fast att sådana skäl inte finns, att Andrei Myslivets ”inte vistats i Sverige någon längre tid”. Då har han bott i Sverige i åtta år.

2017 Migrationsdomstolen avslår överklagan

I januari avslår migrationsdomstolen Andrei Myslivets överklagande av Migrationsverkets beslut.  I juni får han prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen, som är högsta instans. I överklagandet hävdas att det ska räcka att man haft avtalsenlig lön som det går att försörja sig på, samt att Andrei Myslivets anknytning till Sverige också har betydelse. Dom från Migrationsöverdomstolen kan väntas i slutet av året eller nästa år.

Läs mer om Andrei Myslivets fall här.