Under lördagen, Miljöpartiets dag i Almedalen, presenterade språkröret och utbildningsminister Gustav Fridolin och miljöminister Karolina Skog tio förslag för mer barnvänliga städer. Skogs halsband signalerade vilket fordon som prioriteras – cykeln.

– Vi vill ändra lagstiftningen för att stimulera till ökad cykelpendling, sa Karolina Skog.

Bland förslagen finns två som riktar sig specifikt till arbetsplatser. Arbetsgivare ska skattefritt kunna erbjuda sina anställda cyklar och friskvårdsbidraget ska kunna användas till cykelköp.

– I Köpenhamn är man nära att nå målet att hälften av alla arbetsresor ska ske med cykel, sa Gustav Fridolin och lyfte fram staden som en förebild där man investerat i cykelfrämjande åtgärder.

Så vill LO rädda klimatet och jobben

Nyheter

Miljöpartiet lanserade även ett eget cykelmål: att till 2025 fördubbla andelen cykeltransporter i stadsmiljö. I Malmö sker 40 procent av resor till skola och jobb med cykel, påpekade Skog, som tidigare var kommunalråd i staden.

Hur friskvårdsbidrag och skattefria jobbcyklar hör ihop med barnvänliga städer formulerade partiet så här: ”Barn känner sig trygga att cykla om föräldrarna cyklar”.

Bland de tio förslagen finns även ett nationellt kunskapscentrum för cykling, att ändra på kommunernas normer för hur många parkeringsplatser för bilar som måste byggas i samband med nya bostäder och sänkt moms för bilpoolsanvändning.

MP-såren ännu inte läkta inom LO

Nyheter

Totalt innebär förslagen investeringar på en halv miljard plus vissa skatte- och momslättnader för företagscyklar, bilpooler och ekoturism, berättade Gustav Fridolin.

– Nu går vi in i förhandlingar, en del av de här förslagen kan nog finnas med i nästa höstbudget, avslutade Fridolin.