LEDARE/SLUTREPLIK. Hur ska man kunna reglera bort det som inte fungerar i välfärden utan detaljstyrning och vinsttak? TCO har fortfarande inga svar, skriver Elisabeth Lindberg i en slutreplik till TCO.

TCO:s Samuel Engblom visar sin replik på min ledare (Arbetet 23/5 2017) precis på det dilemma jag pekat på. Om välfärden inte bör detaljstyras och vinsttak inte är aktuellt – hur ska man då kunna reglera bort det som inte fungerar i dagens välfärd? På den frågan har TCO helt uppenbart fortfarande inte något ordentligt svar.

Engblom skriver i sin replik att det är bättre att sektorsvis se över varje villkor för verksamheten än att reglera vinstuttagen i alla välfärdens sektorer samtidigt. Men frågan om vinster i välfärden handlar just om att grundproblemet i samtliga sektorer är att vinstintresset hela tiden riskerar att stå i vägen för verksamhetens kärna.

LÄS OCKSÅ Debatt/Replik: Vinsttak botar inte problem i välfärden – Samuel Engblom, TCO

Vi har sett hur uppgifter som går lätt att mäta prioriteras över uppgifter som inte kan räknas i antal kronor eller minuter. Betyg skjutsas upp i höjden samtidigt som lärare begravs i administration.

I sjukvården är incitamenten bättre för att behandla snuva än multisjukdomar. Ser man inte att dessa saker har en gemensam nämnare i försöken att reglera en icke-fungerande marknad, som inte hade existerat om det inte hade varit möjligt att göra stora vinstuttag, ja då har man kikat åt fel håll alldeles för länge.

LÄS OCKSÅ Ledare: Ta ställning om vinsttak, TCO – Elisabeth Lindberg

Det är synd att TCO fortsätter hävda att det inte finns en konflikt mellan vinstintresset och en kvalitativ, jämlik välfärd. Då hade debatten kunnat handla om vilken typ av reglering vi borde införa. Det hade välfärden tjänat på.