Tjänstemännens centralorganisation TCO försöker både äta kakan och ha den kvar när de förespråkar att kvalitetskrav kan ersätta vinstbegränsning. Men att mätbara kvalitetskrav leder till alltför stor detaljstyrning är inget man kan blunda för. Överdriven detaljstyrning borde göra TCO mer nervöst än ett vinsttak.

För om välfärden varken borde regleras i detalj med kvalitetskrav eller med ett vinsttak – vad blir då kvar? Det är en fråga som förtjänar att diskuteras ordentligt. Vill man inte begränsa vinsterna i välfärden brukar man ofta gömma sig bakom att olika krav på kvalitet kan lösa problemen med likvärdighet och brist på resurser.

Problemet är att ökad administration och detaljstyrning riskerar att minska kvaliteten snarare än att öka den. Som Arbetet Ledare nyligen skrev om, visar en studie om städarna i Piteå att det snarare är personalens möjligheter att själva utforma sitt arbete som skapar mest kvalitet och bäst förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Det gäller såväl privata som offentliga arbetsplatser.

På LO:s seminarium ”Kvalitetsjakt eller kvalitetsslakt” tog Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, i ordentligt när hon, TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom och civilminister Ardalan Shekarabi diskuterade om det är möjligt att skilja vinstbegränsning och kvalitetskrav från varandra.

Det ena förutsätter det andra enligt Guovelin och civilministern stämde in. Är det reglerat att resurserna ska gå till verksamheten och inget annat kan fokus helt och hållet ligga på att utveckling, förbättring och innovation.

Tyvärr är TCO exceptionellt svagt i fråga om att markera mot vinstpressen i välfärden med sin allt annat än konkreta linje om fler kvalitetskrav. Fredagens seminarium bekräftade den bilden.

TCO blir en försvarare av dagens bristande system genom att vägra ta i problematiken kring att skattepengar går till privata vinster. Det är obegripligt med tanke på att en betydande del av medlemmarna jobbar i välfärdssektorn och måste hantera både vinstpress och ökad administration.

LO gör rätt i att fortsätta driva på regeringen till att göra vinster i välfärden till en valfråga. Vill TCO erkänna att det finns en konflikt att verka för kvalitetskrav men inte för ett vinsttak är det hjärtligt välkomna att hjälpa till i valrörelsen.

Till dess kan det vara värt för dem att fundera på hur länge man samtidigt kan äta kakan och ha den kvar.