För en dryg vecka sedan sa LO upp bemanningsavtalet för att förhandlingarna kärvade, i tisdags eftermiddag pratade inte parterna med varandra. Nu finns ändå ett avtal på plats.

Det som slängde grus i maskineriet var att LO-förbund, främst inom industrin, har förhandlat fram extra pensionsavsättningar i sina egna avtal (bemanningsavtalet är gemensamt för alla förbund). Pensionslösningarna gynnar dem som arbetar inom dessa avtal, men riskerar att slå helt åt andra hållet för anställda i bemanningsföretag som hyrs in på samma arbetsplatser.

De inhyrdas löner ska nämligen bygga på genomsnittslön bland de inhyrande företagens egna anställda. I det snittet räknas inte pensionspengar in.

Bemanning är vanligast inom industrin. Just i industrin är årets avtal värda 6,5 procent på tre år, varav sex procent går till lön och 0,5 procent till delpension. Det innebär att inhyrda som får lön beräknad på snittlönerna i de företagen endast får del av 6 procent av de 6,5-procentiga ökningar som företagets egna anställda får när pensionen räknas med. Även i tidigare avtalsrörelser har industrin dessutom vikt löneutrymme till pensioner.

LO krävde först att pensionsavsättningarnas värde helt enkelt skulle räknas in i snittlönerna.

– På något sätt ska den kostnaden också ligga till grund för beräkning. Hur man löser det är en förhandlingsfråga, sa Kent Ackholt, ombudsman på LO, till Arbetet förra veckan.

Nu har man i stället enats om ett avtal där bemanningsföretagen på tre år ska börja betala 0,4 procent i extra pensionsavsättningar till alla anställda. Det innebär att bemanningsanställda i vissa branscher kommer att få mer pension avsatt än de som är anställda i det inhyrande företaget, i andra branscher får de mindre. På totalen är tanken att detta ska leda till att arbetskraft inte blir billigare i bemanningssektorn än i andra branscher.

– Vi gör nu en extra pensionsavsättning för att medarbetarna inom bemanningsföretag ska få likvärdiga förhållanden som andra medarbetare som har fått deltidspensionslösningar och liknande, säger Anna-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Hon säger att det var svårt att komma fram till detta, men att hon nu är väldigt nöjd med att ha avtalet på plats.

– Alla bemanningsanställda får del av det här och från första kronan dessutom, betonar Kent Ackholt på LO.

Det finns ingen åldersgräns för inbetalningar till den här pensionen så som för vanlig avtalspension, där de som är under 25 år inte får del av avsättningarna.